emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014

W 2014 r. pierwsze wypłaty emerytur częściowych

Reforma emerytalna wydłużająca większości ubezpieczonym powszechny wiek emerytalny, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła jednocześnie możliwość skorzystania z emerytury częściowej. Jest to całkowicie nowe świadczenie, dotychczas w systemie niefunkcjonujące. Jego pobieranie skutkuje jednak zmniejszeniem emerytury uzyskiwanej w powszechnym zindywidualizowanym wieku emerytalnym.


Warunki przyznawania

Przepisy nowelizujące ustawę o emeryturach i rentach z FUS, zwanej dalej ustawą emerytalną, w zakresie stopniowego wydłużenia wieku uprawniającego do przejścia na powszechną emeryturę wprowadziły także nowe świadczenie, jakim jest emerytura częściowa. Zasady jej przyznawania określa art. 26b ustawy emerytalnej. Zgodnie z nim, ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wydłużonego, zindywidualizowanego wieku emerytalnego, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Ustalając wymagany 35- lub 40-letni okres składkowy i nieskładkowy uwzględnia się, analogicznie jak przy ustalaniu pozostałych uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych:

1) w pierwszej kolejności - okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe w wymiarze nie dłuższym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych,

2) następnie - tzw. okresy uzupełniające, tj. okresy pracy w gospodarstwie rolnym lub okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, albo okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z FUS, jeżeli wnioskodawca utracił prawo do takiej renty.


Wyłączenie niektórych ubezpieczonych

Nieco szerszego omówienia wymaga krąg osób, które z emerytury częściowej mogą skorzystać. Nie każdy ubezpieczony, nawet jeśli będzie posiadał wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a także osiągnie żądany wiek, będzie mógł uzyskać do niej prawo.

Emerytura częściowa przysługuje bowiem ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20 ustawy emerytalnej, o ile mają wymieniony wcześniej staż zawodowy i wiek. Z treści tak sformułowanego przepisu (art. 26b ust. 1 ustawy emerytalnej) wynika, że możliwość nabycia emerytury częściowej mają jedynie:

O ile fakt nieobjęcia regulacją w kwestii nabywania emerytur częściowych kobiet urodzonych w okresie do 31 grudnia 1958 r. wydaje się logiczny (wydłużony powszechny wiek emerytalny w ich przypadku nie przewyższa bowiem 62 lat), to niezrozumiałe jest wyłączenie z tych unormowań mężczyzn, urodzonych np. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1949 r., którym wydłużono powszechny wiek emerytalny z 65 lat do 65 lat i 5 miesięcy.

Ciekawostką natomiast jest stanowisko ZUS. Organ ten informuje na swojej stronie internetowej (www.zus.pl), że możliwe jest także nabycie emerytury częściowej przez mężczyzn urodzonych w I kwartale 1949 r.


Bez gwarancji świadczenia minimalnego

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej w całości według nowych, zreformowanych zasad i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.

Wyznaczenie wysokości pełnej emerytury następuje poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o emeryturę częściową - z dnia przejścia na tę emeryturę. Natomiast podstawę obliczenia kwoty emerytury, przyjętej do ustalenia emerytury częściowej, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwot środków zapisanych na subkoncie ZUS.


Bez limitów zarobkowych

Osoba, która uzyska prawo do częściowej emerytury, będzie mogła dodatkowo zarobkować bez ograniczeń. Oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów emerytura ta nie podlega z tego tytułu zasadom zawieszania i zmniejszania jej wysokości.

Ponadto nie ma tu także zastosowania przepis przewidujący zawieszenie prawa do emerytury w razie zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Zatem ubezpieczony wnioskując o to świadczenie może nadal kontynuować dotychczasowy stosunek pracy nie rezygnując z pobierania takiej emerytury.


Zamiana na emeryturę powszechną

Osoba uprawniona do emerytury częściowej po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego i rozwiązaniu stosunku pracy będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zamianę tego świadczenia na powszechną emeryturę ustaloną w pełnej wysokości.


Zamiana emerytury częściowej na powszechną nie nastąpi z urzędu, tylko na wyraźny wniosek świadczeniobiorcy i po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.


Taka regulacja pozwala pobierać emeryturę częściową również po ukończeniu wydłużonego wieku emerytalnego przez świadczeniobiorcę.

Przejście na emeryturę częściową może być w niektórych przypadkach korzystne dla osoby ubezpieczonej, chociażby ze względu na możność jednoczesnego kontynuowania zatrudnienia i osiągania ponadlimitowego przychodu z tego tytułu.

Osoby zamierzające skorzystać z emerytury częściowej powinny jednak mieć na uwadze fakt, że podstawa obliczenia pełnej emerytury będzie pomniejszona o kwotę pobranych emerytur częściowych w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.