emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021

Przełożenie wzrostu kwoty bazowej na wysokość świadczenia

W oparciu o kwotę bazową obliczana jest tzw. część socjalna świadczeń emerytalno-rentowych. Z uwagi na zmianę sposobu ustalania wysokości emerytury kwota bazowa wykorzystywana jest przede wszystkim przy naliczaniu starej emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy. Obowiązuje ona rok, ale nie jest to rok kalendarzowy. Wysokość kwoty bazowej ulega zmianie z dniem 1 marca każdego roku, co więcej, zmiana ta od lat polega na jej wzroście.

Wielkość kwoty bazowej

Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym. Stanowi o tym art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2021 r. poz. 291), zwanej ustawą emerytalną. W myśl art. 19a ustawy emerytalnej kwota bazowa ustalana jest corocznie na podstawie art. 19 tej ustawy i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

Kwotę bazową ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 7. roboczego dnia lutego każdego roku (art. 20 pkt 1 lit. b ustawy emerytalnej). W oparciu o tę delegację ustawową Prezes GUS komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r. (Mon. Pol. poz. 138) ogłosił, że kwota bazowa, o której mowa w art. 19 ustawy emerytalnej, w 2020 r. wyniosła 4.512,41 zł. Oznacza to, że w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. kwota bazowa wynosi 4.512,41 zł. Jej wzrost o 217,74 zł (w stosunku do poprzedniej wartości) będzie przekładał się w odpowiedni sposób na ustalanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych, przy obliczaniu których ma ona zastosowanie.

Stosowanie kwoty bazowej

Kwota bazowa wykorzystywana jest przy obliczaniu wysokości starej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy. Ma to miejsce przede wszystkim przy ustalaniu ich wysokości po raz pierwszy, a więc przy przyznawaniu tych świadczeń. Kwota bazowa ma wówczas zastosowanie przy obliczaniu:

 • tzw. części socjalnej tych świadczeń,
 • wartości podstawy wymiaru świadczeń oraz
 • wartości tzw. część stażowej, stanowiącej jedną ze składowych kwoty starej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (patrz ramka).

Kwotę bazową obowiązującą od 1 marca 2021 r. wynoszącą 4.512,41 zł organ rentowy uwzględni przy ustalaniu wysokości omawianych świadczeń, przyznawanych na wniosek zgłoszony:

 • po dniu 28 lutego 2021 r. lub
 • przed dniem 1 marca 2021 r., jeżeli prawo do świadczenia powstanie po dniu 28 lutego 2021 r.

W procesie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych ważna jest data wystąpienia z wnioskiem o to świadczenie, jak również data nabycia prawa do świadczenia. Na zasadach wskazanych w art. 129 ustawy emerytalnej świadczenia wypłaca się bowiem, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ustalenie tego prawa. A zatem stara emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy, do której prawo powstało/powstanie przed 1 marca 2021 r. obliczona została/zostanie od kwoty bazowej obowiązującej w okresie, na który przypada pierwszy dzień, od którego świadczenie przysługuje (patrz tabela). Świadczenie, do którego prawo powstało/powstanie w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zostało/zostanie obliczone przy zastosowaniu kwoty bazowej wynoszącej 4.294,67 zł. Z dniem 1 marca 2021 r. zostanie ono poddane waloryzacji. Natomiast przy naliczaniu należności emerytalno-rentowej przysługującej nie wcześniej niż od 1 marca 2021 r. zostanie wykorzystana nowa kwota bazowa wynosząca 4.512,41 zł (przykład).

Przykład

Obliczenie wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do której prawo powstało

od 1 lutego 2021 r. od 1 marca 2021 r.
Do obliczenia wysokości renty przyjęto:
- 20 lat okresu składkowego,
- 6 lat okresu nieskładkowego,
- wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynoszący 101,02%.
Podstawa wymiaru renty wynosi
4.338,48 zł (4.294,67 zł × 101,02%)
Podstawa wymiaru renty wynosi
4.558,44 zł (4.512,41 zł × 101,02%)
Od 1 lutego 2021 r. renta wynosiła 2.340,94 zł
i została obliczona w następujący sposób:
- 24% × 4.294,67 zł = 1.030,72 zł,
- 20 × 1,3% × 4.338,48 zł = 1.128,00 zł,
- 6 × 0,7% × 4.338,48 zł = 182,22 zł,
- 1.030,72 zł + 1.128,00 zł + 182,22 zł = 2.340,94 zł.
Od 1 marca 2021 r. renta wynosi 2.440,20 zł
(2.340,94 zł × 104,24%) = 2.440,20 zł
Waloryzacja polega na podwyższeniu świadczenia wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o kwotę 50 zł.
Od 1 marca 2021 r. renta wynosi 2.459,62 zł
i została obliczona w następujący sposób:
- 24% × 4.512,41 zł = 1.082,98 zł,
- 20 × 1,3% × 4.558,44 zł = 1.185,19 zł,
- 6 × 0,7% × 4.558,44 zł = 191,45 zł,
- 1.082,98 zł + 1.185,19 zł + 191,45 zł = 2.459,62 zł.

Złożony wniosek można wycofać

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenia przed 1 marca 2021 r. i nabyły/nabędą prawo do nich przed tą datą, mogą skorzystać z możliwości wycofania złożonego wniosku. Będzie to miało sens, gdy okaże się, że:

 • stosując do obliczenia jego wysokości obowiązującą do 28 lutego 2021 r. kwotę bazową oraz
 • waloryzując wysokość świadczenia

wyliczone świadczenie jest niższe od obliczonego od kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2021 r.

Wycofując złożony wniosek, trzeba liczyć się, że skorzystanie z tej możliwości spowoduje utratę prawa do danego świadczenia za konkretny okres. Po złożeniu bowiem nowego wniosku prawo do emerytury/renty zostanie ustalone w wyższej wysokości, ale od nowej daty początkowej. Decyzja w tym zakresie powinna zatem być przemyślana i zawsze należy do osoby zainteresowanej.

Wycofanie złożonego wniosku będzie skuteczne, jeżeli nastąpi nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, a więc przed upływem miesiąca od dnia jej doręczenia. Ponadto wycofanie wniosku możliwe jest na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego albo ustnie do protokołu w ZUS. Dla ułatwienia organ rentowy przygotował formularz EWS, który można wykorzystać w tym celu.

Wysokość kwoty bazowej
Obowiązuje w okresie Kwota bazowa wynosi Podstawa prawna
od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. 4.003,88 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 153)
od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 4.294,67 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 173)
od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. 4.512,41 zł (Mon. Pol z 2021 r. poz. 138)

Sposób obliczania renty oraz emerytury

Emerytura obliczana według starych zasad wynosi:

1) 24% kwoty bazowej oraz
2) po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych i
3) po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych.

Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:

1) 24% kwoty bazowej oraz
2) po 1,3% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych i
3) po 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów nieskładkowych, a ponadto
4) po 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat.

Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty obliczonej dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.