emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023

Prawo do najniższej emerytury po udowodnieniu wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego

Osoba fizyczna w przyszłym roku osiągnie wiek emerytalny i zamierza przejść na emeryturę. Od kilku lat wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a wcześniej była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na część etatu. Czy okres wykonywania umowy zlecenia i pracy na część etatu zostanie uwzględniony przy ustalaniu stażu uprawniającego do najniższej emerytury, jeśli z tych tytułów jej wynagrodzenie było/jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę?

Tak, z tym że w wysokości przeliczonej, co wyjaśniamy poniżej.

Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego (art. 26 ust. 1 ustawy emerytalnej). Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa wyżej, stanowi co do zasady kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o sus.

Wysokość emerytury ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenia emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, o ile osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 26a ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej). Zwiększenie to przyznaje się ubezpieczonemu, który legitymuje się okresami ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki, krótszymi niż 25 lat.

Dla Prenumeratorów GOFIN

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy emerytalnej, w przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej FUS, określona w art. 26 ustawy emerytalnej, łącznie z okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z FUS, określona w art. 26 ustawy emerytalnej, jest niższa niż kwota najniższej emerytury, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a ustawy emerytalnej, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:

 • mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
 • kobieta - osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.
Ważne: Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po 1 stycznia 1999 r. dla celów podwyższenia emerytury miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 87 ust. 3 ustawy emerytalnej).

Powyższe oznacza, że jeżeli minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3.600 zł, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe np. za wrzesień br. to 1.200 zł, to ten miesiąc, dla celów ustalenia okresu składkowego, o którym mowa wyżej, podlega uwzględnieniu w wymiarze 10 dni składkowych (tj. 1.200 zł : 3.600 zł = 0,33; 30 dni x 0,33).

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy emerytalnej, zasady tej nie stosuje się:

 • jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego,
 • jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • do pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), tj. pracowników w okresie pierwszych dwóch lat pracy, dla których do końca 2005 r. wysokość wynagrodzenia za pracę nie mogła być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia - w pierwszym roku pracy i 90% - w drugim roku pracy, natomiast od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2016 r. pracowników w pierwszym roku pracy, dla których wynosiło ono 80% minimalnego wynagrodzenia; przepis ten został uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r.,
 • do żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

W okresie składkowym uwzględnia się też okres, za który ustalono zwiększenie, o którym mowa wyżej.

Z kolei okres nieskładkowy uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych (art. 5 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy emerytalnej). Okresy nieskładkowe wymienione zostały w art. 7 ustawy emerytalnej. Przykładowo zalicza się do niego okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki - w wymiarze określonym w programie studiów.

Zwracamy uwagę! Prawo do podwyższenia emerytury do kwoty najniższej nie przysługuje w razie zbiegu prawa do emerytury z FUS z prawem do:

 • emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w art. 85 ust. 5 ustawy emerytalnej,
 • emerytury rolniczej określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

a ponadto nie przysługuje emerytom, którzy osiągają przychód z tytułu działalności zarobkowej, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy emerytalnej, jeżeli przychód ten przekracza kwotę podwyższenia; do ustalenia kwoty przekroczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 104 ust. 1-8 i art. 106 ustawy emerytalnej.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.