emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Szczegóły dotyczące obliczania kapitału początkowego

Sposób obliczania kapitału początkowego jest bardzo podobny do ustalania wysokości emerytury według starych zasad. Podstawę stanowią dane dotyczące wymiaru okresu składkowego i nieskładkowego oraz wysokości wynagrodzenia osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. Jego wartość jest uzależniona m.in. od długości trwania aktywności zawodowej przypadającej do końca 1998 r. i wpływa na ostateczną kwotę emerytury ustalanej według nowych zasad.

Kapitał a nowa emerytura

Kapitał początkowy ustala się dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.:

 • którzy przed 1 stycznia 1999 r. opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub
   
 • za których przed 1 stycznia 1999 r. składki na ubezpieczenie społeczne opłacali płatnicy składek.

Stanowi on równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku 62 lat. Średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w wieku 62 lat według tablicy ogłoszonej przez Prezesa GUS 25 marca 1999 r. na 1 stycznia 1999 r. wynosi 209 miesięcy (Mon. Pol. nr 12, poz. 173). Wartość kapitału początkowego ustala się na 1 stycznia 1999 r., a następnie waloryzuje. Pierwszej jego waloryzacji dokonuje się od 1 czerwca 2000 r. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kapitał nie może ulec obniżeniu. Jest on ewidencjonowany na koncie ubezpieczonego.

Dla obliczenia kapitału początkowego nie ma znaczenia, kiedy osoba zainteresowana złożyła/złoży wniosek o jego ustalenie. Ustalony kapitał początkowy można przeliczać. Podlega on ponownemu ustaleniu, np. w sytuacji gdy ubezpieczony przedłoży nowy dokument z przebiegu ubezpieczenia przypadającego do 31 grudnia 1998 r., który wcześniej (z różnych powodów) nie był złożony w organie rentowym.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Emeryturę taką oblicza się w oparciu o:

 • zwaloryzowaną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie i
   
 • zwaloryzowany kapitał początkowy określony w art. 173-175 ustawy emerytalnej.

Kapitał początkowy jest więc jedną z części nowej emerytury. Do jego obliczenia ustala się:

 • wymiar okresów składkowych i nieskładkowych oraz
   
 • podstawę jego wymiaru i
   
 • część socjalną kapitału,

w oparciu o przebieg ubezpieczenia przypadający do 31 grudnia 1998 r.


Kalkulator waloryzacji kapitału początkowego dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Okres składkowy i nieskładkowy

Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się okresy:

 • składkowe, o których mowa w art. 6 ustawy emerytalnej,
   
 • nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5 tej ustawy,
   
 • nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12 wymienionej ustawy, w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Warto zwrócić uwagę na różnicę przyjmowania do obliczenia kapitału początkowego i emerytury na starych zasadach okresu sprawowanej opieki nad dzieckiem. Chodzi o okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, inny udzielony w tym celu urlop bezpłatny oraz okres niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

 • w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,
   
 • na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko.

Mimo iż okres ten jest traktowany jako nieskładkowy, to do naliczenia kapitału:

 • nie jest ograniczany jak pozostałe okresy nieskładkowe do jakiegokolwiek wymiaru, tylko przyjmowany w całym możliwym ustawowym wymiarze,
   
 • stosuje się wobec niego przelicznik jak do okresów składkowych.

Takie zasady nie dotyczą starej emerytury.

Osiągnięte wynagrodzenie

Wynagrodzenie przyjęte za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne sprzed 1999 r. stanowi podstawę wymiaru kapitału początkowego, która z reguły jest ustalana z 10 kolejnych lat kalendarzowych lub 20 lat kalendarzowych z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu podstawy starej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz reguł zawartych w art. 174 ust. 3-6 ustawy emerytalnej (patrz: Generalne zasady...). W rezultacie stanowi ona iloczyn obliczonego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz kwoty bazowej (1.220,89 zł) wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 1998 r.

Współczynnik "p"

Na ostateczną kwotę kapitału początkowego wpływa jeszcze część socjalna. Do jej obliczenia niezbędny jest współczynnik "p", oraz kwota bazowa.

Całkowita wartość części socjalnej to kwota 293,01 zł (1.220,89 zł × 24%). Nie jest ona jednak przyjmowana w każdym przypadku, a jedynie gdy współczynnik "p" wynosi 100%. Ustalenie bowiem, jaka kwota części socjalnej jest przyjmowana dla danego ubezpieczonego, wymaga uprzedniego obliczenia takiego współczynnika. Jest on proporcjonalny do wieku ubezpieczonego i stażu ubezpieczeniowego. Wzór na jego obliczenie określa art. 174 ust. 8 ustawy emerytalnej (patrz: Wzór...). Dodatkowo jego wartość przedstawia tabela, stanowiąca załącznik do ustawy emerytalnej.

Generalne zasady ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego

Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego należy najpierw obliczyć:

- sumę kwot podstaw wymiaru składek, w okresie każdego roku kalendarzowego,
- stosunek każdej z tych kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach,
- średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (wwpw), ograniczoną do 250%.

Jeżeli jednak ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy danego roku, to do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek do przeciętnego wynagrodzenia,

przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za dany rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.

Do obliczenia kapitału początkowego dla osoby mającej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przyjmuje się, na jej wniosek, wwpw renty przyjęty w decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość.

Wzór na współczynnik "p"

Szczegóły dotyczące obliczania kapitału początkowego

gdzie:

wiek ubezpieczonego - oznacza wiek w dniu 31 grudnia 1998 r.,
wiek emerytalny - oznacza 60 - dla kobiet i 65 - dla mężczyzn,
staż ubezpieczeniowy - oznacza udowodniony okres składkowy i nieskładkowy,
wymagany staż - oznacza 20 - dla kobiet i 25 - dla mężczyzn.

Współczynnik "p" zaokrągla się do setnych części procenta i nie może być wyższy od 100%.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.