emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Dokumentowanie okresu pracy na podstawie umowy zlecenia dla prawa do emerytury

Wykonuję umowę zlecenia. Niebawem nabędę prawo do emerytury. Wiem, że dla celów otrzymania emerytury nie muszę rozwiązywać umowy zlecenia. (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1122700)


1) Czy w związku z tym w formularzu ERP-6 powinienem wykazać tę umowę zlecenia i wskazać, że trwa ona nadal?

TAK. Formularz ERP-6 jest swoistego rodzaju załącznikiem do wniosku o emeryturę, który z kolei można złożyć wypełniając druk EMP.

Jak informuje ZUS w objaśnieniach do formularza ERP-6, za jego pomocą ubezpieczony poinformuje organ rentowy o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych i innych okresach, np. ubezpieczenia społecznego rolników, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o świadczenia emerytalno-rentowe.

Wypełniając formularz wszystkie przebyte okresy:

  • składkowe, nieskładkowe, ubezpieczenia społecznego rolników,
     
  • ubezpieczenia w państwach Unii Europejskiej/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym

należy podać kolejno, tj. od ukończenia 15. roku życia.

Jeśli chodzi o ostatni trwający okres, a więc w przypadku uczestnika forum - wykonywanie umowy zlecenia, to należy wskazać datę początkową podjęcia pracy w ramach takiej umowy. W kolumnie dotyczącej daty końcowej, zgodnie z sugestią uczestnika forum, można wskazać, że umowa trwa do nadal (patrz przykładowe wypełnienie).

Przykładowe wypełnienie części formularza ERP-6
Dokumentowanie okresu pracy na podstawie umowy zlecenia dla prawa do emerytury


2) Czy w celu doliczenia przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości okresów związanych z wykonywaniem poprzednich umów zlecenia potrzebuję zaświadczenia od zleceniodawców?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kiedy umowy zlecenia były wykonywane, tj.: przed 1 stycznia 1999 r. czy po 31 grudnia 1998 r.

Dokumenty, na podstawie których ZUS ustala prawo do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wysokość, to w szczególności zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) lub innego właściwego organu potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.

Jeśli praca w ramach umowy zlecenia wykonywana była przed 1 stycznia 1999 r., to w celach dowodowych (do ustalenia kapitału początkowego) wymagane jest przedłożenie przez ubezpieczonego zaświadczenia płatnika składek. Jeśli natomiast praca na podstawie takiej umowy wykonywana była/jest po 31 grudnia 1998 r., to zasadniczo ubezpieczony nie musi dołączać do wniosku o emeryturę dokumentów potwierdzających taki okres. Jak podaje bowiem ZUS w informacji do wniosku o emeryturę, ubezpieczony nie musi dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających przebyte po 1998 r. m.in. okresy składkowe, za które została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ponieważ okresy te organ uwzględni na podstawie zapisów na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS.

Kiedy ubezpieczony ubiegający się o emeryturę nie musi przedkładać dokumentacji z przebiegu ubezpieczenia?

Ubezpieczony urodzony po 31 grudnia 1948 r., który wnioskuje o emeryturę ustalaną w całości według nowych zasad i ma ustalony kapitał początkowy - do wniosku dołącza jedynie wypełniony formularz ERP-6. Przekazana przez ubezpieczonego informacja o okresach składkowych i nieskładkowych w tym druku będzie dla organu rentowego pomocna przy ustalaniu okresu uprawniającego do podwyższenia nowej emerytury do kwoty najniższego świadczenia - jeżeli zajdzie taka potrzeba.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60