emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Emerytura częściowa dla osób pobierających rentę wypadkową

W styczniu 2016 r. pracownik ukończy 65 lat. Od 6 lat pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Obecnie zamierza przejść na emeryturę częściową. Czy może ubiegać się o to świadczenie i jednocześnie pobierać rentę wypadkową?

Emerytura częściowa dla osób pobierających rentę wypadkową
rys. Emerytura częściowa dla osób pobierających rentę wypadkową

Tak, pracownik będzie mógł ubiegać się o emeryturę, pobierając jednocześnie rentę wypadkową.

Zgodnie z art. 26b ustawy emerytalnej, prawo do emerytury częściowej nabywa ubezpieczony, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnie wiek 62 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
     
  • udokumentuje okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
Ważne: Prawo do emerytury częściowej przysługuje wyłącznie ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

Przy ustalaniu wymaganego stażu pracy uwzględnia się wszystkie udokumentowane okresy składkowe oraz nieskładkowe, w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych. Jeżeli łączny wymiar tych okresów będzie niższy od wymaganego, możliwe jest uzupełnienie go okresami pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia gospodarstwa. W ostatniej kolejności do ustalenia wymaganego stażu możliwe jest zaliczenie okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy na zasadach określonych w art. 10a ustawy emerytalnej.

W celu nabycia prawa do emerytury częściowej nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury. Oznacza to, że osoba spełniająca podstawowe warunki do uzyskania emerytury częściowej może otrzymać to świadczenie od dnia jego przyznania. Ponadto emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów. Zatem emeryt może zarobkować w dowolnej kwocie i nie musi rozliczać się z tych przychodów z ZUS.

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury obliczonej według nowych zasad.

W przypadku, gdy z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury częściowej wystąpi osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ZUS ustali prawo do świadczenia emerytalnego. W tej sytuacji przysługuje prawo do pobierania jednego świadczenia w pełnej wysokości, a drugiego w połowie. Wybór świadczeń, które mają być wypłacane zależy od tego, co jest korzystniejsze dla osoby wnioskującej. Zatem jeżeli kwota renty z tytułu niezdolności do pracy jest wyższa od emerytury częściowej, wówczas korzystniej jest pobierać całą rentę i połowę emerytury. Jeżeli jednak emerytura okaże się świadczeniem wyższym, wówczas będzie wypłacana w pełnej wysokości, powiększonej o połowę renty.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do zbiegu świadczeń osiąga przychód z pracy zarobkowej, przysługuje jej prawo tylko do jednego świadczenia, wyższego lub wybranego. Jeżeli osoba uprawniona wybierze emeryturę częściową, wówczas będzie pobierała ją w ustalonej wysokości, bez konieczności rozliczania się z osiąganych przychodów. Jeśli natomiast wybierze rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, to świadczenie będzie podlegało zawieszeniu lub zmniejszeniu na ogólnych zasadach określonych w ustawie emerytalnej.

Wskazniki i stawki
Kwoty przychodów mających wpływ na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku emerytalnego obowiązującego dla danej osoby oraz po rozwiązaniu stosunku pracy w przypadku osoby będącej pracownikiem, emerytura częściowa podlega zamianie na emeryturę ze względu na wiek. Zamiany dokonuje się na wniosek ubezpieczonego. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony, możliwa jest wypłata emerytury częściowej również po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Zwracamy uwagę! Podstawa obliczenia emerytury przysługującej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego podlega pomniejszeniu o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur częściowych w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że w przyszłości wypłacona emerytura częściowa pomniejszy emeryturę, do której emeryt nabędzie uprawnienia ze względu na wiek.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60