emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015

Wymagany wiek do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Firma, w której przepracowałem ponad 20 lat, ulega likwidacji. Wszyscy pracownicy są już na wypowiedzeniu. W najbliższej okolicy nie ma obecnie szans na inne zatrudnienie, zwłaszcza w moim wieku, dlatego też zamierzam ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Posiadam co najmniej 25-letni okres uprawniający do emerytury (w sumie przepracowałem ponad 42 lata), jednak wymagany wiek 61 lat ukończę już po ustaniu zatrudnienia, w trakcie przebywania na zasiłku dla bezrobotnych. Czy w tej sytuacji uzyskam prawo do interesującego mnie świadczenia?

Czytelnik wskazał w pytaniu warunki uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego, określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem mężczyzna, oprócz posiadania co najmniej 25-letniego okresu uprawniającego do emerytury, do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego był zatrudniony lub pozostawał w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, powinien ukończyć co najmniej 61 lat. Tego ostatniego warunku zainteresowany nie może spełnić, gdyż - jak sam zaznaczył - wiek 61 lat ukończy już po ustaniu zatrudnienia, co przekreślałoby możliwość uzyskania stosownych uprawnień.

Jednak z posiadanym przez Czytelnika ponad 42-letnim stażem pracy może on uzyskać prawo do interesującego go świadczenia w oparciu o inny przepis, określony w pkt 6 wspomnianego wcześniej art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. W świetle tego przepisu mężczyznom, którzy do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie trwającego co najmniej 6 miesięcy stosunku pracy, m.in. z powodu likwidacji pracodawcy, posiadali okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 39 lat, przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego bez względu na wiek.

Warto dodać, że za okres uprawniający do emerytury, wymagany dla celów ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy emerytalnej.

Aby jednak świadczenie to zostało przyznane, zainteresowany musi również spełnić warunki związane z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, wskazane w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Świadczenie to przysługuje bowiem osobie zarejestrowanej jako bezrobotna, która:

  • przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
     
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
     
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60