emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014

Przyczyna wypowiedzenia w treści świadectwa pracy a świadczenie przedemerytalne

Firma wypowiedziała umowę o pracę zawartą z pracownikiem na czas określony na stanowisku projektanta. Przyczyną było niespełnienie oczekiwań pracodawcy co do jakości i terminowości wykonywania zadań. Pracownik domagał się aby w świadectwie podać, że nastąpiła likwidacja jego stanowiska pracy, ponieważ będzie ubiegał się o świadczenie przedemerytalne. Pracodawca nie dokonał takiego zapisu jako niezgodnego ze stanem faktycznym. Pracownik złożył pozew do sądu pracy przeciwko ZUS, który odmówił przyznania ww. świadczenia. Firma otrzymała pismo z sądu o wyjaśnienie czy w okresie 4 miesięcy od zwolnienia pracownika została zatrudniona na jego stanowisku inna osoba. Zatrudnienie nowego pracownika w firmie nastąpiło dopiero po 10 miesiącach. Czy w tej sytuacji sąd może zarzucić, że była to jednak likwidacja stanowiska?

Pracodawca nie ma powodu do obaw. To pracownik musi wykazać, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była likwidacja stanowiska, gdyż to na nim spoczywa ciężar dowodu. W okolicznościach przedstawionych w pytaniu wydaje się to niemożliwe. Sądowi należy przedstawić faktyczną przyczynę zwolnienia pracownika.

Świadczenie przedemerytalne skierowane jest do osób, które nie są już zatrudnione i stanowi "pomost" między okresem zatrudnienia a uzyskaniem emerytury. Mogą je otrzymać osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Świadczenie przedemerytalne przysługuje m.in. osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy:

 • ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub
   
 • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn (co istotne w tym przypadku nie ma warunku osiągnięcia określonego wieku).

Dlatego też tak istotne dla byłego pracownika legitymującego się odpowiednim wiekiem i stażem jest wykazanie, że rozwiązanie jego umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy np. z powodu likwidacji stanowiska pracy. Jeśli ze świadectwa pracy nie wynika ta okoliczność, a ZUS odmówił przyznania świadczenia, były pracownik mógł odwołać się do sądu. W toku postępowania przed sądem może wykazywać, że faktyczna przyczyna rozwiązania jego umowy o pracę była inna niż wskazana w świadectwie pracy. Spoczywa na nim w tym zakresie ciężar dowodu.

W okolicznościach przedstawionych w pytaniu, naszym zdaniem, powód, nie ma większych szans wykazania, że do wypowiedzenia doszło ze względu na likwidację stanowiska pracy. W odpowiedzi na wezwanie sądu pracodawca powinien podać, co było faktyczną przyczyną rozwiązania umowy o pracę z tym pracownikiem. Sąd rozpoznający odwołanie pracownika od decyzji ZUS nie może niczego zarzucać firmie, która nie jest stroną postępowania sądowego dotyczącego świadczenia przedemerytalnego. Natomiast sam fakt niezatrudnienia innej osoby na miejsce zwolnionego pracownika nie jest decydujący dla ustalenia przyczyny wypowiedzenia. Firma nie ma również żadnego obowiązku zatrudnienia nowych pracowników na miejsce zwolnionych, ani tym bardziej nie obliguje jej żaden termin.

Ważne: Polityka kadrowa i podejmowanie decyzji o zatrudnianiu lub niezatrudnianiu nowych pracowników należą do swobodnej decyzji pracodawcy.

Środkiem dowodowym pozwalającym udokumentować przed ZUS tryb zakończenia zatrudnienia jest świadectwo pracy. Sposób jego prawidłowego wypełnienia określają wyjaśnienia zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Zgodnie z zawartym w nich pouczeniem, w ustępie 3 lit. a) świadectwa pracy należy podać jeden z wymienionych w art. 30 § 1 K.p. trybów rozwiązania stosunku pracy. W razie ustania zatrudnienia za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, także podmiot, z którego inicjatywy to nastąpiło. Jeśli dodatkową okolicznością jest rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących pracodawcy, to informację o tym fakcie należy zamieścić w ust. 3 lit. a) druku świadectwa. Powinność ta wynika z art. 97 § 2 K.p. obligującego pracodawcę do wskazania informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Wspomnijmy, że w świadectwie pracy nie podaje się przyczyn wypowiedzenia, gdy leżą one po stronie pracownika. W takim przypadku informację o ustaniu stosunku pracy należy ograniczyć do trybu rozwiązania umowy (ze wskazaniem podstawy prawnej) i podmiotu wypowiadającego.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.