emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024

Obowiązki płatników składek zatrudniających osoby na świadczeniu przedemerytalnym

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, niezależnie od tego, po zaistnieniu jakich okoliczności nabyły do niego prawo, mogą podejmować pracę zarobkową. Ponieważ jednak ustawodawca, podobnie jak w przypadku emerytów i rencistów, przewidział dla nich limity przychodu, zachodzi konieczność powiadomienia ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i osiąganych z tego tytułu przychodach. Co ważne, obowiązek ten spoczywa nie tylko na samych świadczeniobiorcach, ale i na zatrudniających ich podmiotach.

Uprawnieni do świadczenia

Z prawa do świadczenia przedemerytalnego mogą korzystać osoby spełniające warunki określone w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1999), które można podzielić na tzw.:

 • indywidualne - uzależnione od przyczyny rozwiązania stosunku pracy lub pozostania poza rynkiem pracy, dotyczące ukończenia wymaganego wieku i/lub legitymowania się określonym w latach stażem pracy oraz
 • wspólne dla wszystkich ubiegających się o to świadczenie - związane z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej, pobierającej przez wymagany okres zasiłek dla bezrobotnych.

Możliwość zarobkowania

Mimo że bezsprzecznym warunkiem nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego jest brak możliwości zatrudnienia przez osoby, którym w zasadzie niewiele zostało do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, a tym samym do przejścia na emeryturę, ustawodawca już po przyznaniu świadczenia nie uzależnił do niego prawa od braku aktywności zawodowej. Nie oznacza to jednak, że świadczeniobiorcy ci mogą zarobkować bez żadnych ograniczeń.

I dla tej grupy świadczeniobiorców, podobnie jak dla emerytów i rencistów, przewidziano - choć nieco inne - limity przychodu, których przekroczenie skutkuje odpowiednio zmniejszeniem wysokości lub zawieszeniem pobieranego świadczenia (patrz tabela).

Limity przychodu dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego i konsekwencje ich przekroczenia
Kwota przychodu
Dopuszczalna Graniczna
Odpowiadająca
25% 70%
przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych
Obowiązująca w okresie rozliczeniowym
2023/2024
miesięczna roczna miesięczna roczna
1.586,60 zł 19.039,20 zł 4.442,40 zł 53.308,80 zł
2024/2025
miesięczna roczna miesięczna roczna
1.788,90 zł 21.466,80 zł 5.008,90 zł 60.106,80 zł
Jej przekroczenie skutkuje
zmniejszeniem świadczenia* zawieszeniem świadczenia
* Jeżeli przychód świadczeniobiorcy przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie jest wyższy od granicznej kwoty przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia z zachowaniem prawa do tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia, określonej w art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, wynoszącej odpowiednio w okresie rozliczeniowym:
- 2023/2024 - 800,35 zł miesięcznie,
- 2024/2025 - 897,35 zł miesięcznie.

Rozliczenie świadczenia

Świadczenia przedemerytalne dla aktywnych zawodowo świadczeniobiorców, które są odpowiednio, na podstawie zadeklarowanych przychodów, na bieżąco:

 • wypłacane w pełnej lub zmniejszonej wysokości albo
 • zawieszane,

podlegają rozliczeniu po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Przy czym ten rok rozliczeniowy, inaczej niż w przypadku emerytów i rencistów, dla których jest nim rok kalendarzowy, został ustalony od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku. Dla nich rozliczenie przeprowadzane jest jednak w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Szczegółowo kwestię tę reguluje art. 5-6b ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Co istotne, miesięczne/roczne kwoty dopuszczalne/graniczne przychodu mogą ulec zmianie w przypadku, gdy w danym roku rozliczeniowym:

 • dany uprawniony uzyskał prawo do świadczenia,
 • ustało prawo do świadczenia,
 • organ rentowy wstrzymał wypłatę świadczenia z innych przyczyn niż osiąganie przychodu,
 • ZUS zawiesił świadczenie na wniosek uprawnionego.

Wówczas ustalane są one tylko dla tego okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia przedemerytalnego, z dokładnością co do dnia i z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę.

Obowiązek informacyjny

W związku z ustalonymi limitami przychodu i konsekwencjami ich przekroczenia osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne została zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu rentowego o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Co więcej, ww. obowiązek informacyjny, spoczywa także odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.

Rok rozliczeniowy 2023/2024 dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego zakończył się z dniem 29 lutego 2024 r. Wypełniając ustawowy obowiązek, w terminie do 31 maja 2024 r. zarówno sami świadczeniobiorcy, jak i zatrudniające ich podmioty powinni przekazać do ZUS informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez świadczeniobiorców w okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r., z rozbiciem na poszczególne miesiące tego roku rozliczeniowego.

Przy sporządzaniu wymaganej informacji trzeba pamiętać, co należy rozumieć pod pojęciem "przychodu", a także o okolicznościach, w których okres rozliczeniowy ulega skróceniu (patrz ramka).

Ważne informacje dotyczące rozliczania przychodu
1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. z tytułu:
- działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności, w tym z tytułu pracy wykonywanej za granicą,
- tzw. służby mundurowej.
Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
2. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.
3. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.
4. Na wniosek świadczeniobiorcy ZUS może rozliczyć świadczenie przed upływem roku rozliczeniowego, jeśli prawo do świadczenia:
- ustało z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, nabycia prawa do emerytury lub nabycia nieruchomości rolnej, albo
- zostało zawieszone, z uwagi na nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.