emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014

Pobieranie świadczenia przedemerytalnego a staż emerytalny

Emerytura naliczana jest na dwa sposoby - stary i nowy. Każdy z nich został ściśle określony przez ustawodawcę. Prawo do emerytury obliczanej na starych zasadach uzależnione zostało od długości przebytego w ubezpieczeniu okresu. Ustawodawca dokonał jego podziału na składkowe i nieskładkowe. W grupie nieskładkowych znalazł się okres pobierania świadczenia przedemerytalnego. Zatem oprócz korzyści płynących bezpośrednio z pobierania przyznanego świadczenia, ubezpieczony może liczyć na uwzględnienie tego okresu w stażu emerytalnym.

Stara emerytura

Z chwilą osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego albo nabycia uprawnień do wcześniejszej emerytury następuje wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Ubezpieczony może wówczas liczyć na zaliczenie okresu pobierania omawianego świadczenia do ogólnego wymiaru udowodnionych okresów nieskładkowych. Takim bowiem okresem jest okres pobierania świadczenia przedemerytalnego, o czym stanowi art. 7 pkt 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Należy jednak podkreślić, że okres nieskładkowy przy ustalaniu prawa do starej emerytury i obliczaniu jej wysokości może zostać uwzględniony w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionego okresu składkowego (art. 5 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Osoba, która nabyła uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego, nie powinna mieć w zasadzie problemów z uwzględnieniem pełnego okresu pobierania tego świadczenia do uprawnień emerytalnych oraz do wysokości emerytury. Jedynie ubezpieczeni, którzy już przy ustalaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego mieli zaliczony długi okres nieskładkowy w stosunku do udowodnionego okresu składkowego, mogą mieć problemy z zaliczeniem całego okresu pobierania świadczenia (patrz ramka). Zawsze jednak jest to bardzo indywidualna kwestia zależna od przebiegu ubezpieczenia osoby zainteresowanej.

Uwzględnianie okresu korzystniejszego

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może osiągać przychody, o których mowa w art. 104 ustawy emerytalnej.

Osiąganie przychodów przez wskazaną osobę nierozerwalnie związane jest z podleganiem ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Okres zaś takiego ubezpieczenia jest, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, okresem składkowym.

Ustawodawca przewidując sytuację, w której okresy składkowe i nieskładkowe mogą zbiegać się w czasie, w sposób bardzo precyzyjny uregulował tę kwestię. W takim przypadku, przy ustalaniu prawa do świadczenia, a tym samym i jego wysokości uwzględnia się okres korzystniejszy (art. 11 ustawy emerytalnej).

Nie ulega wątpliwości, że okresem korzystniejszym jest okres składkowy, za który przy ustalaniu wysokości emerytury należne jest po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok. Za udowodniony każdy rok okresu nieskładkowego ustawodawca przewidział po 0,7% podstawy wymiaru. Przy czym okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Nowa emerytura

Od osoby ubiegającej się o nową emeryturę nie jest wymagane udowodnienie konkretnego wymiaru podlegania ubezpieczeniu. Wystarczy, aby udowodniła ona jakikolwiek okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu (przypadającemu do 31 grudnia 1998 r.) albo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym (przypadający od 1 stycznia 1999 r.).

Nowa emerytura stanowi bowiem równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota:

 • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz
   
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego i
   
 • środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Warto wskazać, iż ustawodawca przewidział pomniejszenie podstawy obliczenia nowej emerytury. Przy czym wskazał, że pomniejszenia tego dokonuje się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur na podstawie art. 26b, art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e, art. 184 ustawy emerytalnej lub art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak więc wynika z przedstawionej reguły, wśród świadczeń, które pomniejszają podstawę obliczenia nowej emerytury, nie zostało wymienione świadczenie przedemerytalne. Okres jego pobierania nie wpłynie więc na obliczenie wysokości nowej emerytury.

Przykładowe wyliczenie maksymalnego możliwego do przyjęcia okresu nieskładkowego

W przypadku kobiet wymagany od nich okres do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego wynosi 20, 30, 34 albo 35 lat.

Z matematycznych wyliczeń wynika, że maksymalny możliwy do przyjęcia okres nieskładkowy w przypadku udokumentowanych przykładowo 20 lat wynosi 5 lat. Na wskazane 20 lat składa się wówczas 15 lat okresu składkowego oraz jedna trzecia jego część, tj. 5 lat okresu nieskładkowego.

Gdyby ubezpieczona ubiegając się o świadczenie przedemerytalne udowodniła 18 lat okresu składkowego i 5 lat okresu nieskładkowego, organ rentowy do ustalenia prawa do świadczenia przyjąłby wskazane 18 lat składkowych i 5 lat nieskładkowych. Następnie, gdyby ubezpieczona przez 4 lata pobierała świadczenie przedemerytalne, to do ustalenia prawa i wysokości jej emerytury organ rentowy mógłby przyjąć 18 lat okresu składkowego oraz 6 lat okresu nieskładkowego, pomimo udokumentowania przez nią 9 lat okresu nieskładkowego (5 lat udowodnionych przy ubieganiu się o świadczenie + 4 lat pobierania świadczenia). Jedna trzecia udowodnionego bowiem okresu składkowego, a więc z 18 lat, wynosi 6 lat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.