emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014

Ustalanie prawa do świadczenia przedemerytalnego

Pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, planuje ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. W ostatnich latach dodatkowo prowadził działalność gospodarczą, która zostanie zawieszona wraz z rozwiązaniem umowy o pracę. Czy nabędzie prawo do tego świadczenia?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170), dalej ustawy, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje po upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli:

 • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
   
 • zatrudnienie trwało przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
   
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy wnioskodawca ukończył co najmniej 60 lat (55 lat - kobieta),
   
 • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat (30 lat dla kobiet).

Świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania przez osobę ubiegającą się o świadczenie zasiłku dla bezrobotnych, o ile osoba zainteresowana:

 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
   
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
   
 • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Ważne: Termin złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne może zostać przywrócony przez ZUS na wniosek osoby zainteresowanej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przy ustalaniu 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych powiatowy urząd pracy uwzględnia również okresy:

 • za które w oparciu o przepisy art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało,
   
 • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podjętej w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
   
 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętych w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, wniosek o świadczenie przedemerytalne złoży osoba będąca pracownikiem, zatem zawieszenie działalności gospodarczej wraz z rozwiązaniem umowy (lub wcześniej) pozostanie bez wpływu na prawo do tego świadczenia.

W razie podjęcia działalności zarobkowej, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu, w zależności od wysokości przychodów uzyskiwanych przez świadczeniobiorcę. Jeżeli więc po przyznaniu świadczenia działalność gospodarcza zostanie wznowiona, to osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne będzie obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym ZUS wskazując osiągany z tego tytułu przychód, a po zakończeniu roku rozliczeniowego w terminie do 31 maja następnego roku o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym. Tak wynika z art. 6 ust. 2 ustawy. Rok rozliczeniowy obejmuje okres od 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wspomnijmy, że przychód z działalności gospodarczej, dla celów zawieszalności świadczenia przedemerytalnego, przyjmuje się w kwocie stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli świadczeniobiorca z tytułu działalności podlega obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym jest to kwota faktycznej podstawy wymiaru przyjętej do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne (z uwzględnieniem uzyskanych zasiłków). Z reguły wynosi ona 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30% minimalnego wynagrodzenia.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.