emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Rozliczanie świadczenia przedemerytalnego

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą pozostawać aktywne zawodowo. Z racji osiągania przychodów świadczenie przedemerytalne może jednak zostać zmniejszone albo zawieszone. Zastosowanie którejś z opcji uzależnione jest od kwoty osiąganego przychodu. Z uwagi na upływ terminu przekazania do ZUS informacji o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, organ przystąpi do jego rozliczenia, stosując dwie metody.

Podstawowe zasady

Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Obowiązek ten spoczywa także na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej. Tak stanowi art. 6 ust. 1-3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

O wysokości przychodu uzyskanego w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. pobierający świadczenie przedemerytalne oraz płatnicy składek zatrudniający takie osoby mieli obowiązek powiadomienia ZUS w terminie do 31 maja 2019 r.

Na zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zmniejszenie jego wysokości wpływa przychód osiągnięty przede wszystkim z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Rozliczenie metodą roczną i miesięczną

W celu dokonania rozliczenia rocznego organ rentowy ustala łączną kwotę przychodu osiągniętą w okresie roku rozliczeniowego i porównuje ją z roczną dopuszczalną/graniczną kwotą przychodu.

Przy czym okres, z którego ustala się kwoty roczne, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku rozliczeniowym, w którym:

 • prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało, ustało lub
   
 • wypłata świadczenia przedemerytalnego była wstrzymana z przyczyn określonych w art. 4 ust. 2, 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych lub na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Jeżeli kwota przychodu uzyskana w roku rozliczeniowym przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu, nie przekroczyła jednak rocznej granicznej kwoty przychodu, organ rentowy ustala łączną kwotę zmniejszenia w roku rozliczeniowym zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 tej ustawy. Tak więc, jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia. Jeśli jednak w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż tzw. kwota gwarantowana, wówczas wysokość świadczenia odpowiada tej kwocie, podlegającej corocznej waloryzacji z dniem 1 marca.

W przypadku uzyskania przychodu w roku rozliczeniowym w kwocie przekraczającej roczną graniczną kwotę przychodu, organ rentowy ustala, że w roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu.

Gdy w roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne zostało wypłacone w wysokości innej niż wynikająca z rozliczenia, według wskazanych zasad, w przypadku gdy kwota wypłaconych świadczeń:

 • była wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia - organ rentowy ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi jej zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie emerytalnej,
   
 • była niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia - ZUS dokonuje zwrotu kwoty świadczenia.

W celu dokonania rozliczenia miesięcznego organ rentowy ustala kwoty przychodu osiągnięte przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego w okresie kolejnych miesięcy roku rozliczeniowego i porównuje je z kwotami przychodu: dopuszczalną i graniczną, a następnie:

 • ustala kwoty nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie emerytalnej, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia,
   
 • dokonuje zwrotu kwoty świadczenia, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia.

Do miesięcznego rozliczania świadczeń, o którym mowa w art. 6b ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, stosuje się odpowiednio art. 6a tej ustawy dotyczący zasad rozliczenia metodą roczną.

Przykład

Pani Janina uprawniona jest do świadczenia przedemerytalnego od 1 grudnia 2017 r. W styczniu 2018 r. podjęła zatrudnienie, z racji którego osiągnęła przychód we wskazanych poniżej kwotach.

Miesiąc roku rozliczeniowego 2018/2019 Kwota osiągniętego przychodu Dopuszczalna kwota przychodu Graniczna kwota przychodu Gwarantowana kwota świadczenia
marzec 2018 r. 900 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
kwiecień 2018 r. 1.100 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
maj 2018 r. 1.000 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
czerwiec 2018 r. 950 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
lipiec 2018 r. 950 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
sierpień 2018 r. 950 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
wrzesień 2018 r. 950 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
październik 2018 r. 950 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
listopad 2018 r. 950 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
grudzień 2018 r. 1.150 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
styczeń 2019 r. 1.100 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
luty 2019 r. 1.100 zł 1.067,90 zł 2.990,10 zł 535,50 zł
RAZEM 12.050 zł 12.814,80 zł1) 35.881,20 zł2) 6.426,00 zł3)

1) Roczna dopuszczalna kwota przychodu dla roku rozliczeniowego 2018/2019.

2) Roczna graniczna kwota przychodu dla roku rozliczeniowego 2018/2019.

3) Roczna gwarantowana kwota świadczenia przedemerytalnego dla roku rozliczeniowego 2018/2019.


W okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. pani Janina pobierała świadczenie przedemerytalne w pełnej wysokości.

Przy rozliczeniu miesięcznym świadczenia przedemerytalnego z racji uzyskanych przez panią Janinę przychodów organ rentowy ustali, że w miesiącach: kwietniu, grudniu 2018 r. oraz styczniu i lutym 2019 r. podlegałoby ono zmniejszeniu o łączną kwotę 178,40 zł, obliczoną w następujący sposób:

- 1.100 zł - 1.067,90 zł = 32,10 zł (dotyczy kwietnia 2018 r., stycznia i lutego 2019 r.),
- 1.150 zł - 1.067,90 zł = 82,10 zł (dotyczy grudnia 2018 r.),
- 32,10 zł + 82,10 zł + 32,10 zł + 32,10 zł = 178,40 zł.

Przy zastosowaniu miesięcznego rozliczenia kwota nienależnie pobranych świadczeń wynosiłaby 178,40 zł.

Natomiast przy rozliczeniu rocznym świadczenia przedemerytalnego pani Janiny organ rentowy ustali, że uzyskany przychód nie przekroczył rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu (12.050 zł < 12.814,80 zł), a zatem świadczenie nie podlega zmniejszeniu.

W przypadku pani Janiny korzystniejsze jest rozliczenie roczne.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.