emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Rozliczanie przychodu osób na świadczeniu przedemerytalnym

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego, która uzyskuje dodatkowe przychody, musi się liczyć z tym, iż w zależności od ich wysokości świadczenie to może być wypłacane w zmniejszonej wysokości, a nawet zawieszone. Ostateczne rozliczenie uzyskanego przychodu następuje jednak po zakończeniu roku rozliczeniowego. Dokonywane jest ono w formie rocznej lub miesięcznej, w zależności od tego, która z nich jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Osiąganie przychodu

Jeżeli kwota przychodu uzyskiwanego przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego przekracza miesięcznie:

 • dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie jest wyższa od granicznej kwoty przychodu - świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zachowaniem prawa do tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia (patrz tabela),
   
 • graniczną kwotę przychodu - świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Na pobierane świadczenie nie ma natomiast wpływu przychód, który miesięcznie nie przekracza dopuszczalnej kwoty przychodu. Przy czym chodzi tu o przychód, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, a więc osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu tzw. służby mundurowej.

Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony. Jednak przy jego ustalaniu nie uwzględnia się kwot należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Obowiązek informacyjny

Świadczenia przedemerytalne dla osób aktywnych zawodowo są odpowiednio: wypłacane w pełnej należnej wysokości, stosownie zmniejszane albo zawieszane - na bieżąco, w oparciu o informacje o osiąganiu przychodu i o wysokości tego przychodu.

Stosowne powiadomienie zarówno sami świadczeniobiorcy, jak i ich pracodawcy i zleceniodawcy lub inni płatnicy składek, a w przypadku osób pełniących służbę - właściwe jednostki organizacyjne, powinni/y przekazać do ZUS niezwłocznie po podjęciu pracy przez osobę uprawnioną do świadczenia.

Natomiast po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, te same osoby i podmioty zobowiązane są do przekazania do organu rentowego powiadomienia o wysokości przychodu uzyskanego przez świadczeniobiorcę w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Służy ono do ostatecznego rozliczenia przychodu, które następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Co istotne, rok rozliczeniowy dla osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego obejmuje okres od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Rozliczenie roczne lub miesięczne

ZUS dokonuje rozliczenia przychodu w formie rozliczenia rocznego i miesięcznego, na zasadach określonych w art. 6a i 6b ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, a następnie przyjmuje opcję korzystniejszą dla świadczeniobiorcy.

» rozliczenie roczne

W celu dokonania rozliczenia rocznego organ rentowy ustala łączną kwotę przychodu osiągniętą w okresie roku rozliczeniowego i porównuje ją z roczną:

 • dopuszczalną kwotą przychodu,
   
 • graniczną kwotą przychodu.

Okres, z którego ustala się te kwoty, może w danym roku rozliczeniowym ulec odpowiedniemu skróceniu (patrz ramka).

Jeżeli kwota przychodu uzyskana w roku rozliczeniowym:

 • przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie była wyższa od rocznej granicznej kwoty przychodu, ustala się łączną kwotę zmniejszenia w tym roku o kwotę tego przekroczenia, z zachowaniem rocznej gwarantowanej kwoty świadczenia,
   
 • przekroczyła roczną graniczną kwotę przychodu, przyjmuje się, że w roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu.

Następnie analizowane jest, w jakiej wysokości zostało wypłacone świadczenie przedemerytalne w roku rozliczeniowym. Jeśli w innej niż wynikająca z rozliczenia, wówczas w przypadku gdy kwota wypłaconych świadczeń:

 • była wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia - ZUS ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi jej zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie emerytalnej,
   
 • była niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia - ZUS dokonuje zwrotu kwoty świadczenia.

» rozliczenie miesięczne

Przy dokonywaniu rozliczenia miesięcznego organ rentowy ustala kwoty przychodu osiągnięte przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego w okresie kolejnych miesięcy roku rozliczeniowego i porównuje je z dopuszczalną i graniczną kwotą przychodu, stosując zasady:

 • skrócenia okresu podlegającego rozliczeniu oraz
   
 • dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub
   
 • zwrotu świadczeniobiorcy kwoty świadczenia,

analogiczne jak dla rozliczenia dokonywanego w formie rocznej.

Na ostateczne rozliczenie składa się wynik uzyskany w każdym z miesięcy, który porównywany jest z wynikiem rozliczenia w formie rocznej i ostatecznie przyjmowana jest opcja korzystniejsza dla świadczeniobiorcy.

Definicja dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu oraz gwarantowanej kwoty świadczenia
Poszczególne kwoty Obowiązujące w okresie
od 1.03.2018 r.
do 28.02.2019 r.
od 1.03.2019 r.
do 29.02.2020 r.
Dopuszczalna kwota przychodu:
- miesięczna - kwota wynosząca 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zaokrąglona do 10 groszy w górę,

1.067,90 zł

1.146,30 zł

- roczna - 12-krotność miesięcznej dopuszczalnej kwoty przychodu.

12.814,80 zł

13.755,60 zł

Graniczna kwota przychodu:
- miesięczna - kwota odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, zaokrąglona do 10 groszy w górę,

2.990,10 zł

3.209,60 zł

- roczna - 12-krotność miesięcznej dopuszczalnej kwoty przychodu.

35.881,20 zł

38.515,20 zł

Gwarantowana kwota świadczenia:

- miesięczna - kwota określona w art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, wypłacana w przypadku gdy w wyniku zmniejszenia świadczenia o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, kwota świadczenia byłaby niższa od tej wartości,

535,50 zł

570,50 zł

- roczna - 12-krotność miesięcznej gwarantowanej kwoty świadczenia.

6.426,00 zł

6.846,00 zł

Okoliczności uzasadniające skrócenie okresu, z którego ustala się kwoty roczne/miesięczne dopuszczalnej kwoty przychodu i granicznej kwoty przychodu

Okres ten, dla celów dokonania rocznego rozliczenia przychodu, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku rozliczeniowym, w którym:

- prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało albo ustało,
- wypłata tego świadczenia była wstrzymana z przyczyn innych niż osiąganie przychodu (np. z powodu nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej),
- świadczenie przedemerytalne było zawieszone na wniosek osoby uprawnionej.

W takich przypadkach roczne/miesięczne (graniczną i dopuszczalną) kwoty przychodu ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia przedemerytalnego, z dokładnością co do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.