emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018

Informacja do ZUS o dodatkowych przychodach osób na świadczeniu przedemerytalnym

Aktywność zawodowa osób na świadczeniu przedemerytalnym obliguje samych świadczeniobiorców, jak i płatników składek, do przekazywania do ZUS stosownych informacji na temat wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów. Informacje przekazywane na bieżąco stanowią podstawę do wypłaty świadczeń w pełnej lub zmniejszonej wysokości albo ich zawieszenia. Natomiast po upływie roku rozliczeniowego następuje ostateczne rozliczenie wypłaconych wcześniej/zawieszonych świadczeń.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest w kwocie ryczałtowej, z tym że dla osób, które uzyskały prawo do tego świadczenia po ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie może ono być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta. Stanowi o tym art. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jednocześnie przepis ten gwarantuje coroczną podwyżkę świadczenia przedemerytalnego, za sprawą waloryzacji przeprowadzanej na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, a więc z dniem 1 marca każdego roku. W jej wyniku od 1 marca 2018 r. kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego wynosi 1.070,99 zł.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia

Świadczenie przedemerytalne może jednak ulec zawieszeniu lub też stosownemu zmniejszeniu, na zasadach określonych w art. 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, w przypadku osiągania dodatkowego przychodu. Przy czym chodzi tu o przychód w rozumieniu art. 104 ustawy emerytalnej.

Jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie:

 • kwotę 70% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej graniczną kwotą przychodu - świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu,
   
 • kwotę 25% wspomnianego wyżej przeciętnego wynagrodzenia, zwaną dalej dopuszczalną kwotą przychodu, nie przekracza jednak granicznej kwoty przychodu - świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zachowaniem określonej przez ustawodawcę tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia, która po tegorocznej waloryzacji wynosi 535,50 zł.

Przy ustalaniu limitów przychodu stosuje się zaokrąglenie do pełnych 10 groszy w górę.

Co istotne, przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony. Przy jego ustalaniu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.


Graniczne i dopuszczalne kwoty przychodu dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Obowiązek informacyjny

Aby ZUS, stosownie do wysokości osiąganego przez świadczeniobiorcę przychodu, mógł na bieżąco:

 • wypłacać świadczenie w pełnej należnej wysokości lub
   
 • zmniejszać wysokość świadczenia albo
   
 • zawiesić świadczenie,

osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu.

Obowiązek przekazania organowi rentowemu wskazanych informacji spoczywa też odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.

Rozliczenie po zakończeniu roku rozliczeniowego

Ostateczne rozliczenie przychodu następuje jednak po zakończeniu roku rozliczeniowego, w przypadku osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Rozliczenie to dokonywane jest w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która z tych form jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Dlatego też osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne oraz odpowiednio jej pracodawca, zleceniodawca lub inny płatnik składek, albo właściwa jednostka organizacyjna, zobowiązani są do powiadomienia organu rentowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w minionym roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku.

Wymagane jest ono nawet wówczas, gdy we wskazanym okresie przychód świadczeniobiorcy nie powodował ani zawieszenia, ani zmniejszenia wysokości pobieranego świadczenia.

Termin na złożenie powiadomienia o przychodach uzyskanych w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r., powinien upłynąć z dniem 31 maja 2018 r. Ponieważ jednak w tym dniu przypada święto Bożego Ciała, termin ten upłynie z następnym dniem roboczym, tj. z dniem 1 czerwca 2018 r.

Wcześniejsze rozliczenie na wniosek

Choć z założenia rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, to jednak, jak wskazuje ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl, na wniosek osoby uprawnionej możliwe jest przeprowadzenie rozliczenia przed upływem roku rozliczeniowego.

Jest ono dopuszczalne w przypadku gdy:

 • prawo do świadczenia ustało wskutek ukończenia wieku emerytalnego, nabycia prawa do emerytury, nabycia nieruchomości rolnej lub na wniosek uprawnionego, a także gdy
   
 • prawo to zostało zawieszone wskutek przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.