emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Studia a świadczenie przedemerytalne

Na skutek reorganizacji, która będzie miała miejsce pod koniec 2017 r., jeden z pracowników straci pracę. Z uwagi na wiek mógłby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego. Warunki stażowe spełni natomiast, gdy zostaną mu zaliczone studia, które ukończył przed rozpoczęciem pracy zawodowej. Czy do świadczenia przedemerytalnego liczą się studia, czy tylko praca?

Studia a świadczenie przedemerytalne
rys. Studia a świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przewidziane jest m.in. dla osób, z którymi do rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego doszło z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od osób tych wymagane jest jednak ukończenie odpowiedniego wieku oraz posiadanie stosownego wymiaru okresu uprawniającego od emerytury, zróżnicowanego ze względu na płeć. Szczegółowo kwestie uprawnień do omawianego świadczenia reguluje art. 2 ust. 1, 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Jeśli chodzi o okres uprawniający do emerytury, to za taki uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego uwzględnia się zatem okresy składkowe i nieskładkowe (w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych), a więc m.in. okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (art. 5 ust. 2 oraz art. 7 pkt 9 ustawy emerytalnej).

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60