emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017

Aktywność zawodowa na świadczeniu przedemerytalnym

W zeszłym miesiącu uzyskałam prawo do świadczenia przedemerytalnego. Niestety, rozczarowała mnie jego wysokość. Dlatego też postanowiłam podjąć pracę na część etatu. Czy powinnam o tym fakcie poinformować ZUS?

TAK i to niezwłocznie po podjęciu zatrudnienia.

Praca na świadczeniu przedemerytalnym jest dozwolona, jednak trzeba mieć na uwadze, iż uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być podstawą do zmniejszenia, a nawet zawieszenia tego świadczenia.

Jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie tzw. "dopuszczalną kwotą przychodu", stanowiącą 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, ale nie jest wyższa od tzw. "granicznej kwoty przychodu", wynoszącej 70% tego wynagrodzenia, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zachowaniem prawa do tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia (patrz tabela).

Jeśli natomiast kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Świadczenie przedemerytalne jest ewentualnie zmniejszane lub zawieszane na bieżąco, natomiast ostateczne rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego (ustalonego od dnia 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku) w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.


Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.


Dlatego też osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego - w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku.

Kwestie te regulują art. 5-6b ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.), która jednocześnie precyzuje, iż chodzi tu o przychody w rozumieniu art. 104 ustawy emerytalnej, a więc w głównej mierze o przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) oraz z tytułu tzw. służby mundurowej.

Dopuszczalne i graniczne kwoty przychodu oraz gwarantowane kwoty świadczenia obowiązujące w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
Dopuszczalna kwota
przychodu
Gwarantowana kwota
świadczenia
Graniczna kwota
przychodu
miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna
1.011,80 zł 12.141,60 zł 520,00 zł 6.240,00 zł 2.833,10 zł 33.997,20 zł

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60