emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego po ustaniu renty z tytułu niezdolności do pracy

Przez ostatnich 7 lat pobierałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. W wyniku kolejnego badania lekarz orzecznik, a następnie komisja lekarska uznały, że jestem zdolny do pracy. Mam ukończone 61 lat i posiadam 35 lat pracy. Zarejestrowałem się w urzędzie pracy, ale nie uzyskałem żadnej propozycji pracy. Czy będę mógł ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Tak. Prawo do świadczenia przedemerytalnego nabywa osoba, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto osoba ta powinna do dnia ustania prawa do renty:

  • w przypadku kobiet - mieć ukończone co najmniej 55 lat i legitymować się stażem składkowym i nieskładkowym wynoszącym 20 lat,
     
  • w przypadku mężczyzn - mieć ukończone co najmniej 60 lat i legitymować się stażem składkowym i nieskładkowym wynoszącym 25 lat.

Dodatkowo osoba pobierająca wcześniej rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna udowodnić co najmniej 5-letni okres nieprzerwanego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Gdyby w trakcie jej pobierania nastąpiły przerwy w wypłacie z powodu np. uzyskiwania przychodu przekraczającego 130% przeciętnego wynagrodzenia, warunek ten nie zostanie spełniony. Nie jest natomiast wymagane, aby okres ten przypadał na ostatnie 5 lat pobierania tej renty.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy przedemerytalnej, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełniła powyższe warunki i po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna i dodatkowo:

  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
     
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zwracamy uwagę! Za rentę z tytułu niezdolności do pracy uważa się rentę przysługującą na podstawie ustawy emerytalnej, a także rentę przyznaną na podstawie przepisów ustawy wypadkowej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Przez utratę renty z tytułu niezdolności do pracy rozumie się zakończenie jej pobierania na skutek upływu okresu, na jaki została przyznana i niezgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres. W przypadku zgłoszenia wniosku o przedłużenie wypłaty renty, utrata może nastąpić wskutek wydania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS o zdolności do pracy. Oznacza to, że za utratę prawa do renty nie można uznać zawieszenia prawa do tego świadczenia na wniosek rencisty albo w związku z osiąganiem przychodów w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy wniosek o ustalenie dalszego prawa do renty został zgłoszony nie później niż w miesiącu, od którego ustało prawo do renty okresowej, warunek zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy zostanie spełniony, jeżeli osoba zainteresowana zarejestruje się w ciągu 30 dni od daty wydania decyzji odmawiającej ustalenia prawa do renty na dalszy okres.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60