emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017

Czy nabycie nieruchomości rolnej wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Pobieram świadczenie przedemerytalne. W 2016 r. nabyłem w spadku po ojcu gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha. Czy ma to wpływ na pobierane świadczenie i czy powinienem zgłosić ten fakt w ZUS?

Czy nabycie nieruchomości rolnej wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego?
rys. Czy nabycie nieruchomości rolnej wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Uzyskanie prawa własności lub objęcie w posiadanie samoistne albo zależne nieruchomości rolnej powoduje ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 z późn. zm.), prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe. Ta sama zasada dotyczy również osób, które stały się współwłaścicielami nieruchomości rolnej, jeżeli ich udział przekracza 2 ha przeliczeniowe.

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne zobowiązana jest powiadomić ZUS o nabyciu lub objęciu nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Hektarem przeliczeniowym jest jednostka kalkulacyjna ustanowiona głównie do celów podatku rolnego, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów. Za 1 ha przeliczeniowy przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawę plon zbóż (kwintale żyta) z 1 ha gleby IV klasy. W zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych, ustalono 4 okręgi podatkowe, w których zastosowano przeliczniki dla poszczególnych klas. Po przemnożeniu powierzchni w ha fizycznych poszczególnych klas gruntów przez właściwe współczynniki i po dodaniu iloczynów uzyskuje się sumę ha przeliczeniowych.

Osoba, która nabyła nieruchomość ma obowiązek przedłożyć w ZUS zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego stwierdzające, że jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej. Powinno ono zawierać informację o wielkości powierzchni użytków rolnych tej nieruchomości w ha przeliczeniowych. Natomiast osoba, która stała się współwłaścicielem nieruchomości rolnej przedstawia zaświadczenie, z którego wynika wysokość jej udziału w tej nieruchomości, również wyrażona w ha przeliczeniowych.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60