emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016

Świadczenie przedemerytalne po rozwiązaniu umowy z powodu niewypłacalności pracodawcy

W jakich przypadkach przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego przyznawanego w razie rozwiązania umowy o pracę z powodu niewypłacalności pracodawcy? Jakie dokumenty musi przedstawić osoba ubiegająca się o to świadczenie?

Osoba, która rozwiązała stosunek pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256), nabywa prawo do świadczenia przedemerytalnego jeśli:

 • ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna),
   
 • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
   
 • pozostawała w zatrudnieniu u ostatniego pracodawcy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Powyższe wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy przedemerytalnej.

Natomiast w przypadku osób posiadających długi staż ubezpieczeniowy, które rozwiązały umowę o pracę z powodu niewypłacalności pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje bez względu na wiek po udokumentowaniu okresu składkowego i nieskładkowego w wymiarze 34 lat w przypadku kobiet i 39 lat w przypadku mężczyzn. Staż ten musi być udowodniony na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy przedemerytalnej).

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi złożyć komplet określonych przepisami dokumentów. Podstawowym dowodem jest wniosek o świadczenie przedemerytalne ZUS Rp-26 oraz zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające aktualny status bezrobotnego, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz brak odmowy przyjęcia, bez uzasadnionej przyczyny, propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W przypadku osób, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy zaświadczenie z urzędu pracy powinno zawierać datę zarejestrowania się w charakterze osoby bezrobotnej. Ponadto zainteresowana dołącza:

 • wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS Rp-6) oraz dokumenty potwierdzające te okresy,
   
 • świadectwo pracy, a jeśli nie zawiera ono informacji o przyczynach rozwiązania stosunku pracy, dodatkowo stosowne zaświadczenie,
   
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń (nie mają one wpływu na wysokość świadczenia przedemerytalnego, ale obowiązek ich złożenia wynika z ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu niewypłacalności pracodawcy dodatkowymi środkami dowodowymi są:

 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości,
   
 • orzeczenie sądu o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu niezłożenia przez jego wierzyciela zaliczki na koszty postępowania lub w przypadku, gdy majątek nie jest wystarczający na pokrycie kosztów postępowania,
   
 • orzeczenie sądu w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego z powodów podanych wyżej.

Jeżeli z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne występuje osoba, która ma ustalony kapitał początkowy lub wcześniej miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie musi ponownie składać dokumentów, które już znajdują się w ZUS.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60