emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015

Świadczenie przedemerytalne dla bezrobotnych

Świadczenie przedemerytalne w głównej mierze zostało skierowane do osób, które legitymują się długim okresem składkowym i nieskładkowym, osiągnęły odpowiedni wiek oraz z powodów przez siebie niezamierzonych utraciły pracę. Wymiar wymienionego okresu jako warunku do nabycia prawa do świadczenia został uzależniony od okoliczności towarzyszących utracie pracy. Podobnie jest w przypadku osiągnięcia odpowiedniego wieku. Oprócz wymienionych warunków, w zasadzie zindywidualizowanych, ustawodawca uzależnił nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego od innych, związanych ze statusem osoby bezrobotnej.

Zindywidualizowane warunki

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi spełnić szereg warunków. W przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem dotyczą one m.in.:

 • ukończenia wymaganego wieku - oddzielnie wskazanego dla mężczyzn i kobiet,
   
 • udowodnienia, co do zasady, do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury,
   
 • rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z:
   
  • powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
    
  • przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    
 • pozostawania w stosunku pracy lub stosunku służbowym u pracodawcy, u którego następuje jego rozwiązanie, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Świadczenie przedemerytalne przewidziane zostało też dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób, które utraciły prawo do renty. Wymagane od tych grup warunki do nabycia prawa do omawianego świadczenia zostały również skonkretyzowane. Szczegółowo kwestie te reguluje art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Przesłanki wspólne

O ile okoliczności związane ze stażem pracy, wiekiem osoby zainteresowanej, a nawet z przyczynami dotyczącymi rozwiązania stosunku pracy zostały zindywidualizowane, to przesłanki powiązane ze statusem osoby bezrobotnej są jednakowe dla wszystkich ubiegających się o świadczenie przedemerytalne.

Mianowicie od osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne, oprócz spełnienia kryteriów zindywidualizowanych, wymagane jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni oraz spełnienie innych warunków związanych z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej (patrz ramka).

Z analizy orzecznictwa sądowego wynika, że organ rentowy odmawia prawa do świadczenia przedemerytalnego przykładowo z uwagi na wykonywanie umowy zlecenia przez osobę ubiegającą się o świadczenie bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ocenie ZUS wymóg pobierania przez taką osobę zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni można uznać za spełniony tylko w przypadku, kiedy świadczenie takie na rzecz ubezpieczonego następuje bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy. Oceniając sprawę na tle konkretnego stanu faktycznego Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1328/14, uznał, że ustawodawca nie posłużył się żadnym zwrotem wskazującym na konieczność bezpośredniego następstwa ustania stosunku pracy i pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z tego też powodu SA stwierdził, że sformułowany przez ZUS wymóg zachowania ciągłości zdarzeń uzasadniających przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego ma charakter kryterium pozaustawowego. Również Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt III AUa 411/14, uznał, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego nie zostało uzależnione od zarejestrowania się w urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego bezpośrednio po utracie źródła utrzymania z przyczyn niezależnych od pracownika. Wymieniona ustawa nie zawiera także przepisu, który pozbawiałby takie osoby prawa do świadczenia przedemerytalnego w przypadku poszukiwania nowego zatrudnienia lub jego podjęcia w okresie przed otrzymywaniem zasiłku dla bezrobotnych.


Okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych potwierdza urząd pracy w odpowiednim zaświadczeniu lub decyzji.


Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Kryteria uprawniające do świadczenia przedemerytalnego związane ze statusem osoby bezrobotnej

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, jeżeli:

- przez okres co najmniej 180 dni pobierała ona zasiłek dla bezrobotnych,
- nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
- w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
- złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
- złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Podstaw prawna

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.