emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015

Czy przyznanie renty może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę?

Czy przyznanie pracownikowi renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę, a tym samym do wypłaty odprawy rentowej?

Nie. Sam fakt przyznania pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy nie może stanowić podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę - tym bardziej, że ZUS orzekł o częściowej niezdolności do pracy. Żaden przepis nie zakazuje zatrudniania osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, a tym bardziej nie nakazuje rozwiązywania z nimi umów o pracę.

Natomiast podstawą do rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę może być zaświadczenie lekarza medycyny pracy wystawione po przeprowadzeniu badania kontrolnego, w którym zostanie stwierdzona niemożność wykonywania dotychczasowej pracy. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 229 § 2 K.p., pracodawca ma obowiązek skierowania na badanie kontrolne każdego pracownika, którego niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni. Bardzo prawdopodobne jest, że przed przyznaniem renty pracownik pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne przez okres dłuższy niż 30 dni, a więc powinien być objęty wspomnianym badaniem. Z art. 229 § 4 K.p. wynika z kolei, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Dopiero jeśli lekarz wykonujący badanie kontrolne stwierdzi, iż pracownik nie może - ze względów zdrowotnych - wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku, będzie to mogło stanowić dla pracodawcy podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. Potwierdzeniem tego może być wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 469/99) stwierdzający, że:

"Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę."

Jeżeli pracownik przedłoży zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy, mimo posiadania orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy, to pracodawca nie ma podstaw, aby go zwolnić.

Nie ma natomiast przeszkód, aby umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron. Na takie rozwiązanie musi jednak wyrazić zgodę pracownik.

Jeżeli zaś chodzi o prawo do odprawy rentowej, to z art. 921 § 1 K.p. jednoznacznie wynika, że przysługuje ona pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Samo przyznanie renty - bez rozwiązania stosunku pracy - nie stanowi więc podstawy do wypłaty tej odprawy.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60