emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020

Uzyskanie prawa do renty a dodatkowe przywileje pracownicze

Pracownik otrzymał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy przysługują mu uprawnienia należne pracownikom niepełnosprawnym, jeżeli nie dysponuje on orzeczeniem wydawanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności?

Tak, przy czym wspomniany pracownik nabył prawo jedynie do przywilejów przypisanych osobom posiadającym orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, przyznana została renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a więc dysponuje on orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS, uznającym go za osobę częściowo niezdolną do pracy, ponieważ to na jego podstawie wydawana jest decyzja o przyznaniu renty.

Pracownik ten nie posiada natomiast orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydawanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i stąd zgłaszane przez pracodawcę wątpliwości co do możliwości nabycia dodatkowych uprawnień przysługujących pracownikom posiadającym takie orzeczenia.

Wyjaśnienie tego problemu znajdziemy w dwóch przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), dalej: ustawy o rehabilitacji, a mianowicie w art. 5 oraz art. 1 tej ustawy.

Pierwszy z nich (art. 5) wyjaśnia, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.), dalej: ustawy emerytalnej, traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy emerytalnej, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   
 • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Natomiast drugi z przywołanych przepisów (art. 1) informuje, że ustawa o rehabilitacji, a tym samym wprowadzone nią uprawnienia pracownicze, dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 tej ustawy lub
   
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów - tak jak ma to miejsce w opisanej sytuacji, lub
   
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

- i osoby te uznaje się za osoby niepełnosprawne.

Posiadane przez pracownika orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy jest więc równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

To z kolei oznacza, że nabył on prawo do dodatkowych przywilejów pracowniczych, ale tylko przypisanych dla tego stopnia niepełnosprawności. Przypomnijmy, że są to:

 • ograniczenie dopuszczalnego czasu pracy do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji),
   
 • zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji),
   
 • prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, wliczanej do czasu pracy (art. 17 ustawy o rehabilitacji).

Natomiast nie przysługują mu uprawnienia przypisane do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, jak np. prawo do urlopu dodatkowego, zwolnienia na udział w turnusie rehabilitacyjnym, czy też niższych norm czasu pracy - do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Powyższe wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w licznym orzecznictwie sądowym. Przykładem mogą tu być:

 • wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2004 r. (sygn. akt II UK 68/04) stwierdzający, że: "(...) Z tego powodu osoby, w stosunku do których wydane zostały orzeczenia o niezdolności do pracy są traktowane na równi z osobami uzyskującymi specjalną ochronę prawa socjalnego z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia (...)",
   
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (sygn. akt II SA/Wa 1526/08), z którego wynika, że: "(...) Osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności jest osoba legitymująca się orzeczeniem właściwego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, jak również osoba legitymująca się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (...)",
   
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 21 listopada 2019 r. (sygn. akt III AUa 247/19) stwierdzający, że: "Definicja prawna pojęcia "niepełnosprawności" ujęta została szerzej, aniżeli definicja prawna pojęcia "niezdolności do pracy". W konsekwencji, każda osoba, która uzyskała orzeczenie "o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy" jest uznawana równocześnie za "osobę niepełnosprawną" (...)".

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.