emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (891) z dnia 23.07.2012

Dokumenty dla pracownika występującego o rentę

Chęć wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki dotyczące dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia. Nieprawidłowa ich realizacja może skutkować roszczeniami ze strony pracownika oraz sankcjami ze strony ZUS.


Czy wypełniać wniosek?

Pracodawcy często zgłaszają wątpliwości, czy muszą wypełniać wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile pracownik wystąpi z taką prośbą. Należy wyjaśnić, że pracodawcy zobowiązani są do przygotowania, za zgodą pracownika, wspomnianego wniosku i złożenia go w organie rentowym na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych. Obowiązek ten wynika z art. 125 ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną, który ma zastosowanie także wobec innych płatników składek, z wyjątkiem zleceniodawców, osób fizycznych zatrudniających pracowników, niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatników opłacających składki tylko za siebie lub osoby współpracujące.

Wypełniając stosowny wniosek (ZUS Rp-1R) pracodawcy zapominają niekiedy o wpisaniu daty jego sporządzenia. Tymczasem data ta jest równoważna z datą zgłoszenia wniosku o rentę, a ta z kolei jest o tyle ważna, że ewentualne świadczenie będzie mogło być wypłacone poczynając od dnia powstania prawa do niego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Przed przekazaniem wniosku do ZUS pracodawca powinien również sprawdzić poprawność jego wypełnienia przez pracownika oraz to, czy formularz został podpisany przez wnioskodawcę w odpowiednich miejscach - na końcu II i III jego części.


Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Płatnicy składek, w tym pracodawcy, zobowiązani są też do wystawiania zaświadczeń o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, jak również o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej. Zaświadczenia takie wystawiane są na druku ZUS Rp-7 i dołączane m.in. do wniosków rentowych.

Wystawiając formularz trzeba pamiętać o tym, że:

 • nie należy pozostawiać w nim pustych miejsc - jeżeli określony punkt lub fragment druku nie dotyczy danej osoby, należy przekreślić go wyraźną linią lub wpisać w nim odpowiednio jedno ze stwierdzeń: "nie", "nie pobierał", "nie dotyczy",
   
 • w przypadku zatrudnienia wykonywanego przed 15 listopada 1991 r. w pkt 1 zaświadczenia wymagane jest podanie wymiaru czasu pracy, w jakim zatrudniony był pracownik,
   
 • ustalając, czy dany składnik podlegał oskładkowaniu, powinny być brane pod uwagę przepisy obowiązujące w okresie, gdy miała miejsce jego wypłata - pomocnym tu będzie informator pt. "Składniki przychodu pracowników podlegające wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych" dostępny na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl),
   
 • jeżeli brak pewności, czy określony składnik trzeba uwzględnić w zaświadczeniu, nie należy wpisywać go w tabeli znajdującej się w pkt 3, tylko w pkt 6 druku (uwagi) z podaniem kwoty, daty i tytułu wypłaty oraz okresem, za jaki przysługiwał,
   
 • w pkt 5 zaświadczenia należy podać rodzaj dokumentów, na podstawie których zostało ono wystawione.


Czasami niezbędne załączniki

Jeżeli z uwagi na brak miejsca w zaświadczeniu o zarobkach nie można podać pełnej wymaganej informacji, pracodawca powinien sporządzić i dołączyć do niego oddzielne załączniki. Najczęściej taka sytuacja występuje wówczas, gdy po 14 listopada 1991 r. pracownikowi wielokrotnie były wypłacane zasiłki chorobowe lub opiekuńcze, albo po 28 lutego 1995 r. - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Należy pamiętać, iż adnotacja o dołączeniu załącznika lub załączników powinna być umieszczona w pkt 6 druku ZUS Rp-7, a same załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby wystawiające zaświadczenie o zarobkach.


Wywiad zawodowy

Następnym z formularzy wystawianych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika występującego o rentę z tytułu niezdolności do pracy jest druk ZUS N-10 - "Wywiad zawodowy". Jest to forma ankiety dotycząca kwalifikacji zawodowych danej osoby, rodzaju oraz charakteru wykonywanej przez nią ostatnio pracy, jak również warunków pracy. W druku tym podaje się także datę badania wstępnego oraz datę ostatniego badania okresowego i termin jego ważności.

Jeżeli u pracodawcy utworzona jest służba BHP, to odpowiedzi na poszczególne pytania powinny być skonsultowane z inspektorem BHP, na potwierdzenie czego opieczętowuje on wywiad swoją pieczątką imienną oraz podpisuje.

Omawianego druku nie wypełnia się jednak, jeśli został on już złożony przez pracownika podczas starań o świadczenie rehabilitacyjne.


Protokół powypadkowy

Jeżeli pracownik występuje o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy (tzw. renty wypadkowej), do wniosku musi być dołączony dodatkowo protokół powypadkowy potwierdzający, że dane zdarzenie zostało uznane za taki wypadek. W przypadku braku protokołu lub nieuznania w nim zdarzenia za wypadek przy pracy ZUS, w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.), odmówi bowiem przyznania renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Wspomniany protokół sporządzany jest przez zespół powypadkowy powoływany przez pracodawcę.

Wzór załącznika do druku ZUS Rp-7
"Trans" Sp. z o.o. 
ul. Portowa 1
80-754 Gdańsk
NIP: 6555555555
REGON: 66333333333
Gdańsk, 10 lipca 2012 r.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk

Niniejszym informujemy, że w 2008 r., z którego dochody zostały ujęte w zaświadczeniu ZUS Rp-7, Pani Janinie Malinowskiej (nr PESEL 61091299999), będącej naszym pracownikiem, wypłacone zostało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie art. 92 Kodeksu pracy w następujących okresach:

 • od 14 do 18 stycznia (5 dni),
   
 • od 10 do 14 marca (5 dni),
   
 • od 7 do 18 kwietnia (12 dni),
   
 • od 13 do 16 maja (4 dni),
   
 • od 10 do 16 grudnia (7 dni).
            Teresa Dudek 
           Główny księgowy                                     
           Tadeusz Nowak
                 Prezes

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. nr 237, poz. 1412)

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.