emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017

Renta czy świadczenie rehabilitacyjne, kto decyduje jaki wniosek złożyć?

Naszemu pracownikowi na koniec grudnia br. kończy się 182-dniowy okres, przez który może pobierać zasiłek chorobowy. Jest on po poważnej operacji i chce się starać o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne. Czy w tym celu powinien złożyć w organie rentowym dwa wnioski ERN i ZUS Np-7? Jeśli nie, to kto ma zadecydować z jakim wnioskiem pracownik powinien wystąpić do ZUS?

Ocena, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do:

  • świadczenia rehabilitacyjnego lub
     
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,

należy do wystawiającego zaświadczenie lekarskie, który w tym celu przeprowadza badanie ubezpieczonego nie później niż na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

Wystawiający zaświadczenie lekarskie powinien poinformować ubezpieczonego o terminie badania. Stanowi o tym § 9 ust. 3-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013).

Oba świadczenia, o które pyta Czytelnik, związane są z niezdolnością do pracy. Kryteria oceny prawa do nich regulują jednak dwa różne akty prawne (patrz tabela).

Przy czym, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki wymagane do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, określone w ustawie zasiłkowej, lekarz orzecznik może orzec o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne nie spełnia warunków wymaganych do jego uzyskania, lekarz orzecznik orzeka o niezdolności do pracy tej osoby lub o celowości jej przekwalifikowania zawodowego. Tak stanowi § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2711 ze zm.).

Czytelnik jako pracodawca powinien pomóc pracownikowi w skompletowaniu jednego wniosku o konkretne świadczenie zgodnie z oceną stanu zdrowia pracownika dokonaną przez jego lekarza leczącego.

Przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenia rehabilitacyjnego
Okoliczności Świadczenie
rehabilitacyjne
Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia
Wymagane warunki Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
- jest co najmniej częściowo niezdolny do pracy,
- posiada wymagany (odpowiedni do wieku powstania niezdolności do pracy) okres składkowy i nieskładkowy,
- stał się niezdolny do pracy w okresach wymienionych przez ustawodawcę albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Kto ocenia stan zdrowia ubezpieczonego? Oceny stanu zdrowia ubezpieczonego dokonuje:
- lekarz orzecznik ZUS - w I instancji,
- komisja lekarska ZUS - w II instancji.
Podstawa prawna art. 18 ustawy zasiłkowej art. 57, 58 o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60