emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Prawo do renty rodzinnej przy braku wspólności małżeńskiej

Kilka dni temu zmarł mój mąż. Podobnie jak ja był on uprawniony do emerytury. Ponieważ jego świadczenie było dużo wyższe od mojego, zamierzam ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej. Czy będzie mi ona przysługiwała, jeżeli od ponad roku nie pozostawałam z mężem we wspólności małżeńskiej?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Do uprawnionych członków rodziny zalicza się m.in. wdowę, która w chwili śmierci męża albo nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci osiągnęła wiek 50 lat lub była/stała się niezdolna do pracy.

Stanowi o tym art. 65, art. 67 ust. 1 pkt 3 oraz art. 70 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy emerytalnej.

Ustawodawca jednocześnie jednak zastrzegł, iż małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia podstawowych warunków uzyskania tego świadczenia miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową (art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej).

Z treści pytania wynika, że Czytelniczka ma już ukończone 50 lat. Uzyska zatem prawo do renty rodzinnej, o ile w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Warto dodać, że małżonek (wdowa, wdowiec) zgłaszający wniosek o przyznanie renty rodzinnej (np. na formularzu ZUS Rp-2) powinien załączyć dokumenty stwierdzające:

  • datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
     
  • zawarcie związku małżeńskiego.

Ponadto wymagane jest złożenie oświadczenia o istnieniu wspólności małżeńskiej (np. na formularzu ZUS-ER-OMR-01). Natomiast jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska należy do wniosku dołączyć dowody potwierdzające posiadanie prawa do alimentów, ustalonego wyrokiem lub ugodą sądową, ze strony małżonka, po którym ubiega się o przyznanie renty rodzinnej.

Kwestię tę reguluje § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412).


Formularze ZUS Rp-2 i ZUS-ER-OMR-01 dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl w dziale Zasiłki i świadczenia.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60