emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Okres pobierania renty szkoleniowej

Na początku marca br. ubiegałem się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Najpierw badał mnie lekarz orzecznik ZUS, a potem komisja lekarska. W efekcie stwierdzono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Otrzymałem decyzję o odmowie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz o przyznaniu renty szkoleniowej na 6 m-cy. Nie ubiegałem się o rentę szkoleniową. Jak długo można pobierać takie świadczenie?

Okres pobierania renty szkoleniowej
rys. Okres pobierania renty szkoleniowej

Postępowanie przed organem rentowym ma charakter wnioskowy. W przypadku renty szkoleniowej ustawodawca nie przewidział jednak możliwości ubiegania się o tego rodzaju świadczenie. Jest ona przyznawana osobom ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności do pracy m.in. z ogólnego stanu zdrowia.

Osobie, która spełnia warunki niezbędne do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa przez okres 6 miesięcy. Okres tych 6 miesięcy, czyli tzw. podstawowy okres przysługiwania renty szkoleniowej, może ulec wydłużeniu albo skróceniu. W obu przypadkach następuje to na podstawie wniosku starosty. Tak wynika z art. 60 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Omawianą należność przyznaje się od dnia spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia prawa do renty, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Ponadto, jeżeli ubezpieczony pobiera przykładowo zasiłek chorobowy, to rentę szkoleniową przyznaje się z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku. Renta szkoleniowa przyznawana jest na czas zdobywania przez osobę zainteresowaną nowych kwalifikacji. Ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy.


Maksymalny okres pobierania renty szkoleniowej nie może przekroczyć łącznie 36 miesięcy.


Co ważne, renta szkoleniowa nie przysługuje w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz służby, bez względu na wysokość tego przychodu. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Jeżeli chodzi o rentę szkoleniową wypłacaną z ubezpieczenia rentowego, to wynosi ona 75% podstawy wymiaru renty i nie może być niższa od najniższej renty przewidzianej dla osoby częściowo niezdolnej do pracy (art. 64 ustawy emerytalnej).

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60