emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Urlop ojcowski okresem składkowym przy obliczaniu renty

W 2012 r. korzystałem z urlopu ojcowskiego. Od paru miesięcy pobieram zasiłek chorobowy, po wyczerpaniu którego zamierzam ubiegać się o rentę. Jak się dowiedziałem, aby otrzymać to świadczenie, muszę udokumentować 4 lata okresu składkowego i nieskładkowego. Jak zostanie potraktowany okres, kiedy przebywałem na urlopie ojcowskim?

Renta z tytułu niezdolności do pracy należna jest osobom ubezpieczonym, które spełniają m.in. warunek dotyczący udokumentowania okresu składkowego i nieskładkowego, odpowiedniego do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Szczegółowo kwestie te reguluje art. 57, 58 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Przy ustalaniu prawa do renty oraz obliczaniu jej wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe. Przy czym wobec okresów nieskładkowych ustawodawca zastrzegł, iż ich wymiar nie może przekroczyć jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych (art. 5 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako m.in. okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Takie też świadczenie Czytelnik pobrał w 2012 r., kiedy korzystał z tego urlopu.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z okresów składkowych jest okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, o czym stanowi art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy emerytalnej. Katalog wszystkich okresów składkowych wymienia art. 6 ustawy emerytalnej, natomiast okresów nieskładkowych art. 7 ustawy emerytalnej.

Okres urlopu ojcowskiego, za który Czytelnikowi wypłacono zasiłek macierzyński, przy ustalaniu prawa i wysokości renty zostanie uwzględniony jako okres składkowy. Natomiast okres, za który pobrał zasiłek chorobowy, będzie stanowił okres nieskładkowy (art. 7 pkt 1 lit. b ustawy emerytalnej).

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60