emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017

Renta rodzinna dla młodej wdowy

Miesiąc temu zmarł mój mąż. Ponieważ bardzo dobrze zarabiał, ja nie musiałam pracować. Obecnie mam niespełna 30 lat i praktycznie z dnia na dzień zostałam bez środków do życia. Ponieważ nigdy nie pracowałam, a swoją edukację przerwałam jeszcze przed maturą, trudno mi się odnaleźć na rynku pracy. Czy w tej sytuacji mogę liczyć na przyznanie prawa do renty rodzinnej? Dodam, że byliśmy bezdzietnym małżeństwem.

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

  • w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
     
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat lub - gdy kształci się w szkole - 18 lat, albo sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Uprawnienia do renty daje również wdowie osiągnięcie wieku 50 lat lub powstanie niezdolności do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania wymienionych wyżej osób.

Stanowi o tym art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Z treści pytania wynika, że Czytelniczka nie spełnia tych kryteriów, a tym samym nie uzyska prawa do renty rodzinnej w tym podstawowym trybie. Ustawodawca w art. 70 ust. 4 ustawy emerytalnej przewidział jednak możliwość przyznania okresowej renty rodzinnej. Może ją otrzymać wdowa niemająca niezbędnych źródeł utrzymania. Przy czym, co należy podkreślić, świadczenie to przysługuje jedynie przez okres:

  • jednego roku od chwili śmierci męża albo
     
  • uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

W celu uzyskania prawa do okresowej renty rodzinnej Czytelniczka powinna wystąpić do ZUS ze stosownym wnioskiem, załączając do niego dokumenty uzasadniające prawo do tego świadczenia, określone w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412) - patrz ramka.

Dokumentowanie prawa do renty rodzinnej dla wdowy

Wdowa ubiegająca się o przyznanie renty rodzinnej po ubezpieczonym powinna dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające:

jej datę urodzenia,
datę urodzenia i zgonu ubezpieczonego,
zawarcie związku małżeńskiego,
przebyte przez zmarłego/ubezpieczonego okresy składkowe i nieskładkowe oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym,
wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia lub legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu),
a także odpowiednio:
zaświadczenie o stanie zdrowia - w przypadku, gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy,
oświadczenie o istnieniu wspólności małżeńskiej,
potwierdzenie prawa do alimentów ze strony małżonka, po którym ubiega się o przyznanie renty rodzinnej ustalonego np. wyrokiem lub ugodą sądową - jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska,
oświadczenie stwierdzające brak niezbędnych źródeł utrzymania - dla celów ustalenia prawa do okresowej renty rodzinnej.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60