emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017

Ubieganie się o rentę przez osobę na świadczeniu rehabilitacyjnym

Prowadzę własną działalność pozarolniczą. W marcu 2017 r. zakończy się okres, na jaki przyznano mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Ponieważ przede mną jeszcze długie leczenie (na początku 2018 r. czeka mnie kolejna operacja), lekarz prowadzący zaproponował, abym ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy, biorąc pod uwagę, iż występowałam już o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, oprócz wniosku o rentę powinnam złożyć w ZUS jeszcze jakieś dokumenty?

TAK. Ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy zainteresowana powinna wystąpić ze stosownym wnioskiem, sporządzonym np. na formularzu ZUS Rp-1R, załączając do niego nowe zaświadczenie o stanie zdrowia (druk N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz posiadaną dokumentację leczniczą. Dodatkowo powinna podać nazwę i adres placówki służby zdrowia, w której była lub jest leczona.

Ponadto powinna przedłożyć odpowiednio:

 • "Informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych" (formularz ZUS Rp-6) - dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) wyłącznie w Polsce albo w Polsce i w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
   
 • formularz unijny "Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej" (formularz E 207 PL) - dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EFTA,
   
 • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji - potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
   
 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą - w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwach członkowskich UE/EFTA,
   
 • zaświadczenie pracodawcy - płatnika składek o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo na ubezpieczenie wypadkowe w Polsce (formularz ZUS Rp-7),
   
 • legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków,

chyba że dokumenty te zostały już przedłożone w ZUS, np. za okres sprzed 1999 r. wraz z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego.


Formularze ZUS Rp-1R, N-9, Rp-6 i Rp-7 dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Wniosek można zgłosić w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, choć jednostką właściwą do jego rozpatrzenia jest jednostka według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60