emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017

Prawo do wypłaty renty rodzinnej z rentą socjalną

Pracownica opiekowała się niepełnosprawnym synem, któremu ZUS po ukończeniu 18 lat przyznał rentę socjalną. Czy obecnie może on ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłej matce? Jeśli tak, to czy będzie musiał zrezygnować z renty socjalnej?

Zasady wypłaty renty rodzinnej oraz renty socjalnej dla osób uprawnionych do obydwu tych świadczeń zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.).

Przypominamy, że renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18. roku życia albo
   
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
   
 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kwota renty socjalnej od 1 marca 2016 r. wynosi 741,35 zł.

Prawo do renty socjalnej, pomimo spełnienia wyżej określonych warunków, nie przysługuje osobom, które:

 • mają ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy (z wyłączeniem renty "uczniowskiej"), renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
   
 • są tymczasowo aresztowane albo odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
   
 • mają ustalone prawo do renty rodzinnej (lub jej części), której wysokość przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
   
 • są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub jako współwłaściciele mają udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o rentę socjalną posiada uprawnienia do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje jej prawo do obydwu tych świadczeń.

Wskazniki i stawki Wysokości najniższych świadczeń
emerytalno-rentowych podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Łączna kwota renty rodzinnej i renty socjalnej również nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2016 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 882,56 zł, a zatem suma renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekroczyć kwoty 1.765,12 zł.

Jeżeli łączna kwota dwóch świadczeń przekracza tę wysokość, wówczas renta socjalna ulega takiemu obniżeniu, aby obydwa świadczenia razem nie przekraczały 200%. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej. Taka sama zasada obowiązuje również, gdy osoba uprawniona do renty socjalnej ubiega się o przyznanie renty rodzinnej.

Przykład

W grudniu 2016 r. z wnioskiem o rentę socjalną wystąpił 18-letni licealista. Zainteresowany jest uprawniony do połowy renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Kwota renty rodzinnej wynosi 956,40 zł miesięcznie. Zakładając, że wnioskodawca spełnia pozostałe warunki do uzyskania renty socjalnej, wysokość jego świadczenia zostanie ustalona w kwocie 1.697,75 (956,40 zł + 741,35 zł).

Przykład

W listopadzie 2016 r. z wnioskiem o rentę socjalną wystąpił student pobierający rentę rodzinną z ZUS oraz świadczenie o charakterze renty rodzinnej z instytucji zagranicznej. Kwota renty rodzinnej przyznanej przez ZUS wynosi 882,56 zł, a zagranicznej po przeliczeniu na złote 978 zł. Ponieważ kwota obydwu rent przekracza 1.765,12 (200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), renta socjalna nie przysługuje.

Przykład

Student pobierający rentę socjalną zgłosił wniosek o rentę rodzinną. ZUS przyznał prawo do renty rodzinnej od 5 grudnia 2016 r. w kwocie 1.723 zł. Z uwagi na wysokość renty rodzinnej, kwota renty socjalnej zostanie ograniczona. Zatem kwota świadczenia będzie wynosiła: 1.723 zł (renta rodzinna) + 88,26 zł (10% najniższej renty) = 1.811,26 miesięcznie.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60