emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016

Prawo do renty rodzinnej niezależne od czasu trwania małżeństwa

Mój mąż, od wielu lat uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy, zginął w wypadku samochodowym. Czy fakt, iż miało to miejsce zaledwie kilka dni po naszym ślubie, może być przeszkodą w uzyskaniu przeze mnie prawa do renty rodzinnej?

NIE. Dla celów nabycia uprawnień do renty rodzinnej bez znaczenia jest staż małżeński osoby ubiegającej się o to świadczenie i osoby, po której ono przysługuje. Istotny jest sam fakt bycia małżonkami w chwili śmierci osoby z ustalonym prawem do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniającej warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Tak wynika z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), zwanej ustawą emerytalną.


Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.


Warto jednak zaznaczyć, iż nie każda wdowa może liczyć na przyznanie prawa do renty rodzinnej po swoim mężu. W świetle art. 70 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej przysługuje ono bowiem wdowie, która:

 • w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
   
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,
   
 • osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania wymienionych osób.

Przy czym wdowa niespełniająca tych warunków, niemająca niezbędnych źródeł utrzymania, może (za sprawą art. 70 ust. 4 ustawy emerytalnej) skorzystać z prawa do okresowej renty rodzinnej. Przysługuje ona:

 • przez okres jednego roku od chwili śmierci męża,
   
 • w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

W celu uzyskania prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu Czytelniczka powinna wystąpić do ZUS ze stosownym wnioskiem. Może on być złożony na formularzu ZUS Rp-2, dostępnym w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia >> Filary systemu emerytalnego.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60