emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015

Czy istotna jest data złożenia wniosku o rentę rodzinną?

Na początku listopada 2015 r. zmarła moja mama. Od dwóch lat była ona uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponieważ dopiero rozpoczęłam studia, przyjechałam w zasadzie tylko na jej pogrzeb. Nie zdążyłam więc załatwić wielu ważnych spraw, w tym wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej. Zamierzam to zrobić w czasie przerwy świątecznej, a więc pod koniec 2015 r. Czy to opóźnienie wpłynie na moje uprawnienia do świadczenia?

Postępowanie w sprawie przyznania renty rodzinnej wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. Data wystąpienia o to świadczenie może mieć wpływ na jego wypłatę. W świetle bowiem art. 129 ustawy emerytalnej, świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca się, co do zasady, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Jedyne odstępstwo od tej reguły dotyczy właśnie renty rodzinnej. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, świadczenie to wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

Jeśli zatem Czytelniczka, tak jak zakłada, wystąpi z wnioskiem o rentę rodzinną pod koniec grudnia 2015 r., nastąpi to w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym zmarła jej mama. W takim przypadku ZUS wypłaci zainteresowanej należną rentę rodzinną począwszy od dnia śmierci jej matki. Gdyby jednak nie zdążyła i stosowny wniosek złoży dopiero w styczniu 2016 r., otrzyma rentę rodzinną począwszy od 1 stycznia 2016 r. Oczywiście przy założeniu, że Czytelniczka spełnia warunki do uzyskania tego świadczenia, określone w art. 68 ustawy emerytalnej.

Z treści pytania wynika, że Czytelniczka ukończyła już 16 lat. Zatem prawo do renty rodzinnej będzie jej przysługiwało do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeśli jednak wskazany wiek osiągnie będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, wówczas prawo do renty rodzinnej zostanie przedłużone do zakończenia tego roku studiów.

Przykład wpływu daty złożenia wniosku o rentę rodzinną na wypłatę tego świadczenia
Data śmierci ubezpieczonego/emeryta/rencisty Data złożenia wniosku o rentę rodzinną Wypłata renty rodzinnej począwszy od dnia
2 listopada 2015 r. 30 listopada 2015 r. 2 listopada 2015 r.
31 grudnia 2015 r.
4 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r.

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60