emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015

Studia zaoczne a prawo do renty rodzinnej

Jestem uprawniony do renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Obecnie mam 22 lata i rozpocząłem II rok studiów w systemie dziennym. Ze względów osobistych (choroba mamy, która wymaga stałej opieki) chciałbym się jednak przenieść na studia zaoczne. Czy zmiana systemu studiowania pozbawi mnie prawa do należnej mi renty?

Studia zaoczne a prawo do renty rodzinnej
rys. Studia zaoczne a prawo do renty rodzinnej

NIE. Ustawodawca uzależnił prawo do renty rodzinnej dla dzieci zmarłego ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), które ukończyły już 16 lat, m.in. od kontynuowania nauki w szkole. Po spełnieniu tego warunku świadczenie, co do zasady, przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Stanowi o tym art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej, która jednak nie definiuje pojęcia nauki w szkole. Dlatego też kwestia ta niejednokrotnie była rozpatrywana przez sąd.

Obecnie, zgodnie z wyjaśnieniami ZUS dostępnymi na stronie internetowej tej instytucji (www.zus.pl), pod pojęciem nauki w szkole, dla celów uprawnień do renty rodzinnej, należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

Czytelnik nie musi się zatem obawiać, że zmiana systemu nauczania (ze studiów dziennych na zaoczne) pozbawi go prawa do pobieranego świadczenia. Istotne jest bowiem to, że nadal będzie kontynuował naukę.

Warto dodać, iż innym rozwiązaniem może być skorzystanie przez zainteresowanego z urlopu dziekańskiego. W tym przypadku również zachowa uprawnienia do renty rodzinnej.

Pojęcie nauki w szkole w interpretacji Sądu Najwyższego

Przez naukę w szkole, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej, rozumie się naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych), szkołach wyższych (państwowych i niepaństwowych), szkołach prowadzonych przez Kościół katolicki, a także pozaszkolnych formach kształcenia, dokształcania bądź doskonalenia zawodowego (np. w ramach różnego rodzaju kursów lub praktyk zawodowych). W grę wchodzą wszelkie formy kształcenia w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym i korespondencyjnym. Renta rodzinna przysługuje również słuchaczom studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. Co więcej, okres pobierania nauki, obejmuje nie tylko okres efektywnego uczestniczenia w zajęciach objętych programem nauczania, ale także m.in. okres wakacji, urlopu zdrowotnego dla ucznia szkoły średniej czy urlopu dziekańskiego dla studenta wyższej uczelni. Bez znaczenia pozostaje przyczyna wydłużenia czasu nauki czy studiowania.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt I UK 414/13

www.EmeryturyiRenty.pl - Renty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60