emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015

Kiedy emerytura nie osiągnie kwoty minimalnej?

Wysokość emerytury uzależniona została od wielu czynników. W zasadzie wszystkie z nich związane są z przebiegiem aktywności zawodowej, przykładowo długość podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, czy wysokość zgromadzonych składek. Niejednokrotnie jednak emerytura wyliczona według odpowiednich algorytmów ustalonych przez ustawodawcę osiąga bardzo niski pułap. Wówczas, po spełnieniu odpowiednich warunków, ubezpieczony może liczyć na podwyższenie emerytury do kwoty świadczenia najniższego.

W polskim systemie emerytalnym mamy do czynienia z emeryturą ustalaną na:

 • starych zasadach lub
   
 • nowych zasadach, tj. według tzw. zdefiniowanej składki.

Kwestie związane z obliczaniem ich wysokości reguluje odpowiednio art. 53 oraz art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Stara emerytura

Emerytura obliczana według starych zasad przewidziana została, co do zasady, dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Aby nabyć uprawnienia, ubezpieczony musiał spełnić szereg warunków. Podstawowymi przesłankami były wiek emerytalny - stosowny dla kobiet i mężczyzn oraz odpowiednio długi okres składkowy i nieskładkowy. Aby nabyć prawo do emerytury, ubezpieczony generalnie musiał legitymować się co najmniej:

 • 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym - w przypadku kobiet,
   
 • 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym - w przypadku mężczyzn.

Jeżeli wysokość emerytury ustalonej dla osoby z wymienionym wymiarem okresów składkowych i nieskładkowych okazała się niższa od najniższej emerytury, wówczas organ rentowy z urzędu podwyższył ją do kwoty gwarantowanej.

Ustawodawca nie zagwarantował podwyższenia świadczenia do kwoty najniższej w przypadku osób, które nabyły prawo do tzw. niepełnej emerytury, tj.:

 • po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz
   
 • udokumentowaniu okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn.

Wynika to z art. 54 ustawy emerytalnej.

Na podwyższenie wysokości emerytury do najniższej kwoty nie mogą również liczyć ubezpieczeni, którzy nabyli prawo do emerytury z urzędu, przyznanej zamiast pobieranej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jeżeli nie udokumentowali okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Gwarantowana kwota najniższej emerytury podwyższana jest corocznie wskaźnikiem waloryzacji.


Kwota najniższej emerytury począwszy od 1 marca 2015 r. wynosi 880,45 zł.

Nowa emerytura

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. wysokość emerytury, co do zasady, ustalana jest według nowych zasad. Przysługuje ona po ukończeniu indywidualnego powszechnego wieku, bez względu na długość podlegania ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Kwestie dotyczące jej podwyższania do kwoty najniższej emerytury zostały odrębnie uregulowane w art. 87 ustawy emerytalnej.

Mianowicie, jeżeli emerytura obliczona według zdefiniowanej składki łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo nowa emerytura jest niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, wówczas emeryturę tę podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od kwoty najniższej emerytury, o ile ubezpieczony:

 • mężczyzna - osiągnął indywidualny powszechny wiek emerytalny i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 
   
 • kobieta - osiągnęła indywidualny powszechny wiek emerytalny i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej: 
   
  • 20 lat - do 31 grudnia 2013 r., 
    
  • 21 lat - od 1 stycznia 2014 r., 
    
  • 22 lata - od 1 stycznia 2016 r., 
    
  • 23 lata - od 1 stycznia 2018 r., 
    
  • 24 lata - od 1 stycznia 2020 r.,
    
  • 25 lat - od 1 stycznia 2022 r.

(patrz ramka i przykład).

Przykład

Pani Jolanta urodziła się we wrześniu 1953 r. W związku z osiągnięciem indywidualnego powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat i 3 m-ce, w grudniu 2013 r. nabyła uprawnienia do emerytury powszechnej. Ponieważ pani Jolanta udokumentowała 18 lat i 10 m-cy okresów składkowych i nieskładkowych, organ rentowy wypłaca jej emeryturę w kwocie faktycznie ustalonej - wynoszącej 720 zł.

Staż uprawniający panią Jolantę, jako osobę urodzoną we wrześniu 1953 r., która powszechny wiek emerytalny osiągnęła w grudniu 2013 r., do podwyższenia świadczenia do kwoty emerytury najniższej wynosi 20 lat okresu składkowego i nieskładkowego (kalkulator wieku emerytalnego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl).

Gdyby zainteresowana dopracowała brakujący do 20 lat staż pracy, miałaby szansę na podwyższenie ustalonej kwoty emerytury do kwoty gwarantowanej.

Okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej (1 stycznia 1999 r.) dla celów podwyższenia emerytury do kwoty najniższej, miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zasady tej nie stosuje się m.in., jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
   
 • zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Prawo do podwyższenia nie przysługuje emerytom, którzy osiągają przychód z tytułu działalności (podlegającej, co do zasady, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego), jeżeli przychód ten przekracza kwotę podwyższenia.

Zasady podwyższania nowej emerytury dla kobiet do kwoty najniższego świadczenia

Jak wynika ze strony internetowej www.zus.pl, staż uprawniający kobietę do podwyższenia emerytury do kwoty najniższej wynosi odpowiednio:

 • 21 lat - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończyły lub ukończą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.,
   
 • 22 lata - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończą w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.,
   
 • 23 lata - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończą w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.,
   
 • 24 lata - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończą w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. staż ubezpieczeniowy uprawniający do podwyższenia nowej emerytury do kwoty najniższej emerytury będzie jednakowy dla kobiet i mężczyzn - 25 lat.

Staż uprawniający kobietę do podwyższenia emerytury do kwoty najniższej powinien być ustalany w powiązaniu z wiekiem ukończonym w poszczególnych okresach wskazanych w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej - zgodnie z datą urodzenia kobiety. Do udowodnienia stażu wynoszącego 20 lat zobowiązane są kobiety urodzone do 30 września 1953 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12. 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748)

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.