emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015

Kiedy do ustalenia emerytury ZUS przyjmie minimalne wynagrodzenie w miejsce brakujących zarobków?

Pracownik planuje złożyć wniosek o emeryturę. Do ustalenia jej wysokości zamierza wnioskować o przyjęcie zarobków z okresu 20 lat kalendarzowych. Z przedkładanych dokumentów wynika, że może on udowodnić wysokość wynagrodzenia tylko za 18 lat. Czy ZUS obliczy emeryturę z ww. okresu przyjmując za brakujące lata kwotę minimalnego wynagrodzenia?

Tak, przepisy przewidują taką możliwość, ale w określonych warunkach.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy emerytalnej podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne (przed 1999 r.). W przypadku, gdy nie można ustalić podstawy wymiaru składek za okres pozostawania w stosunku pracy, który został wskazany do podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do udokumentowanego okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy (art. 15 ust. 2a ustawy emerytalnej).

Ważne: Wynagrodzenie minimalne może być uwzględnione w podstawie wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych tylko za takie okresy, w których osoba zainteresowana była zatrudniona w ramach stosunku pracy.

Kwotę minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się również za okresy, w których pracownik pozostający w stosunku pracy pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub opiekuńcze albo świadczenie rehabilitacyjne.

  Przykład  

W marcu 2015 r. z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury wystąpił mężczyzna spełniający warunki do emerytury w powszechnym wieku. Do ustalenia podstawy wymiaru zainteresowany wskazał zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych przypadających od 1995 do 2004. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 1995 r. był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu, z tym że nie przedłożył dokumentacji potwierdzającej wysokość uzyskanego w tym okresie wynagrodzenia (jedynie świadectwo pracy).

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury ZUS przyjmie za te trzy miesiące kwotę 630 zł, zgodnie z wyliczeniem: (280 zł x 3/4 etatu) x 3 m-ce = 630 zł.


W przypadku, gdy pracownik pozostawał w zatrudnieniu przez okres krótszy niż miesiąc, ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia za ten okres ZUS dzieli jego wysokość przez faktyczną liczbę dni danego miesiąca, a następnie mnoży przez liczbę dni, w których pracownik pozostawał w zatrudnieniu. Wynagrodzenie minimalne ZUS uwzględnia w podstawie wymiaru świadczenia z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60