emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015

Minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru emerytury

Pobieram wcześniejszą emeryturę, która została obliczona według starych zasad. Do ogólnego okresu ubezpieczenia mam uznany okres pracy nakładczej przypadający od 1968 r. do 1971 r. Czy mogę wystąpić o ponowne ustalenie podstawy wymiaru pobieranej emerytury z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za wymieniony okres?

Minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru emerytury
rys. Minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru emerytury

Możliwość złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia emerytalno-rentowego z tytułu podstawy wymiaru albo doliczenia nieuwzględnionego dotychczas stażu pracy istnieje w zasadzie w każdym czasie. Istotne jednak jest, czy taki wniosek przyniesie dla osoby zainteresowanej oczekiwany przez nią rezultat.

Wysokość emerytury obliczonej na starych zasadach podlega ponownemu ustaleniu z tytułu podstawy wymiaru według reguł określonych w art. 110-111 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

W sytuacji opisanej przez Czytelnika zastosowanie ma art. 111 ustawy emerytalnej. Dopuszcza on możliwość ponownego obliczenia wysokości emerytury od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe z:

  • liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia,
     
  • kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury albo o ponowne ustalenie emerytury,
     
  • 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury,

gdy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

Przy czym wysokość emerytury podlega ponownemu przeliczeniu na zasadach ogólnych od podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15 ustawy emerytalnej.

Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy (art. 15 ust. 2a ustawy emerytalnej).

Jak więc wynika z przytoczonego przepisu, możliwość przyjęcia do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego istnieje wówczas, gdy w okresie, z którego zarobki zostały wskazane do ustalenia podstawy wymiaru, osoba zainteresowana zatrudniona była w ramach stosunku pracy, ma jednak problemy z przedłożeniem wykazu zarobków, jakie wówczas osiągała. 

Czytelnik nie może więc liczyć na ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury poprzez przyjęcie wynagrodzenia minimalnego za okres wykonywania pracy nakładczej.

Okres wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą nie jest okresem pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 15 ust. 2a ustawy emerytalnej, zgodnie z którym - jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy. Należy bowiem zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie utożsamiają stosunku pracy z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę nakładczą, traktując je jako odrębne rodzaje zatrudnienia.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt III AUa 865/12

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60