emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015

Emerytura pomostowa dla osoby niewykonującej obecnie pracy w szczególnych warunkach

Pracownik w tym roku ukończy 60 lat. Posiada ponad 25 lat pracy, z czego 17 lat w szczególnych warunkach jako operator urządzeń energetycznych wytwarzających energię cieplną. Po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach. Czy pracownikowi przysługuje emerytura pomostowa?

Tak, ustawodawca przewidział szczególne zasady przechodzenia na emeryturę pomostową dla osób, które po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywały pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.) prawo do emerytury pomostowej na ogólnych zasadach nabywa pracownik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
   
 • ukończył co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn,
   
 • udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
   
 • ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
   
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w "starych" przepisach lub w nowych wykazach prac,
   
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach tych prac,
   
 • rozwiązał stosunek pracy.

Przez "stare" przepisy, o których mowa, należy rozumieć regulacje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

Emeryturę pomostową może uzyskać również osoba, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach takich prac, jeżeli urodziła się po 31 grudnia 1948 r., a ponadto:

 • na dzień 1 stycznia 2009 r. (dzień wejścia w życie ustawy pomostowej) miała okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac, wymagany do przyznania emerytury pomostowej na ogólnych lub szczególnych zasadach albo emerytury pomostowej z tytułu wykonywania pracy górniczej,
   
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienione w "starych" lub w nowych wykazach prac,
   
 • posiada okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
   
 • osiągnęła wiek uprawniający do emerytury pomostowej wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn,
   
 • rozwiązała stosunek pracy.

Tak wynika z art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych.

Ważne: Warunki dotyczące stażu składkowego i nieskładkowego oraz wieku emerytalnego uprawniającego do emerytury pomostowej, a także rozwiązania stosunku pracy mogą być spełnione po dniu 31 grudnia 2008 r.

W świetle powyższego prawo do emerytury pomostowej może nabyć osoba, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonuje pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o ile na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Warunek wieku i ogólnego stażu pracy może być spełniony po tej dacie.

Nawiązując do pytania Czytelnika stanowisko, na którym pracownik był zatrudniony, jest obecnie zamieszczone w załączniku nr 2 - "Wykaz prac o szczególnym charakterze", pkt 16 - "Prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną". Zatem pracownik, po uprzednim rozwiązaniu stosunku pracy, może ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej, ponieważ spełnia warunki określone w przepisie art. 49 ustawy pomostowej.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60