emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013

Emerytura bez względu na długość stażu pracy

Zasady przyznawania prawa do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., mimo wydłużenia powszechnego wieku emerytalnego, mogą niekiedy okazać się korzystniejsze od zasad obowiązujących starsze roczniki ubezpieczonych. Różnica polega m.in. na braku wyznaczonego dla przyznania prawa do emerytury minimum stażowego. Wystarczy zatem nawet bardzo krótki okres podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, aby po ukończeniu stosownego dla danej osoby wieku przejść na emeryturę. Choć trudno w tym przypadku oczekiwać, że wysokość świadczenia będzie satysfakcjonowała zainteresowanego.

Reforma emerytalna, rozpoczęta z dniem 1 stycznia 2013 r., nie jest jedyną, która w znacznym stopniu wpłynęła na uprawnienia emerytalne ubezpieczonych. O ile ta obecna w głównej mierze zakłada stopniowe wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego, aż do docelowych 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, to poprzednia - z 1 stycznia 1999 r. - co do zasady podzieliła ubezpieczonych na dwie grupy, tj. na urodzonych:

 • przed 1 stycznia 1949 r. i
   
 • po 31 grudnia 1948 r.


Emerytura na starych zasadach

Dla pierwszej z wymienionych grup przewidziano emeryturę przyznawaną na tzw. starych zasadach. Zostały one określone w rozdziale 2 działu II ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. Przykładowo, aby otrzymać tzw. powszechną emeryturę, osoba urodzona przed 1 stycznia 1949 r. musi ukończyć tzw. powszechny wiek emerytalny, tj. odpowiednio:

 • 60 lat - w przypadku kobiet i
   
 • od 65 lat do 65 lat i 4 miesięcy - w przypadku mężczyzn (rocznik 1948 także został objęty obecną reformą, wydłużającą powszechny wiek emerytalny),

oraz legitymować się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym, wynoszącym odpowiednio:

 • co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub
   
 • bez gwarancji najniższej kwoty świadczenia - co najmniej 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn.

Osoby z krótszym stażem pracy nie uzyskają więc prawa do emerytury, choćby nawet ukończyły np. 70 czy 80 lat.


Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.


Nowa emerytura

Inaczej sytuacja wygląda z prawem do emerytury przyznawanej na tzw. nowych zasadach, przewidzianych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Tu bowiem, w świetle art. 24 ustawy emerytalnej, wystarczy, że osoba, która kiedykolwiek podlegała ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, ukończy powszechny wiek emerytalny. Przy czym prawie cała grupa tych ubezpieczonych (tj. wszyscy mężczyźni oraz kobiety urodzone po 1952 r.) została objęta reformą wydłużającą powszechny wiek emerytalny. Nie zmienia to jednak faktu, iż co prawda później, ale i tak uzyskają oni prawo do emerytury, nawet jeśli posiadają bardzo krótki staż pracy.

Warunki przyznawania prawa do nowej emerytury mogą zatem okazać się korzystniejsze, zwłaszcza gdy ubezpieczony nie przejawiał zbytniej aktywności zawodowej, stanowiącej tytuł do ubezpieczenia.


Nie zawsze z gwarancją minimum

Samo uzyskanie prawa do świadczenia to jednak nie wszystko. Dla świadczeniobiorców niezmiernie istotna jest również wysokość emerytury. Co prawda kwota emerytury, podobnie jak pozostałych świadczeń emerytalno-rentowych, podlega corocznej waloryzacji, jednak nie są to zbyt wysokie podwyżki.

O ile dla starszych ubezpieczonych wysokość emerytury uzależniona jest od kwoty bazowej, podstawy wymiaru emerytury oraz ilości udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych (art. 53 ustawy emerytalnej), to dla młodszych świadczeniobiorców ustalana jest ona w oparciu o zgromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczonego środki (art. 25-26a ustawy emerytalnej). Podstawę wymiaru emerytury ustalanej na nowych zasadach stanowi bowiem kwota:

 • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz
   
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Wysokość świadczenia natomiast obliczana jest jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Przy krótkim okresie ubezpieczenia trudno zatem spodziewać się wysokiej emerytury. Wprawdzie ustawodawcy przewidzieli najniższą gwarantowaną kwotę tego świadczenia, jednak mogą na nią liczyć wyłącznie świadczeniobiorcy, którzy legitymują się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym odpowiednio:

 • co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn oraz
   
 • co najmniej 20 lat - dla kobiet.

Stanowi o tym art. 85 z uwzględnieniem art. 54 i 87 ustawy emerytalnej.

Warto dodać, iż w wyniku obecnej reformy emerytalnej wymagany od kobiet, uprawnionych do nowej emerytury, okres składkowy i nieskładkowy, dla celów podwyższenia emerytury do kwoty gwarantowanej, będzie stopniowo wzrastał, aż osiągnie analogiczny jak dla mężczyzn poziom 25 lat (patrz tabela).

Stopniowy wzrost wymaganego od kobiet stażu pracy dla celów podniesienia wysokości emerytury do kwoty najniższej

W okresie

Wymagany okres
składkowy i nieskładkowy

do dnia 31 grudnia 2013 r.

20 lat

od dnia 1 stycznia 2014 r.

21 lat

od dnia 1 stycznia 2016 r.

22 lata

od dnia 1 stycznia 2018 r.

23 lata

od dnia 1 stycznia 2020 r.

24 lata

od dnia 1 stycznia 2022 r.

25 lat

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.