emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020

Tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty

Uprawnienia do emerytury lub renty potwierdza wydana przez organ rentowy legitymacja emeryta-rencisty. W życiu codziennym jest ona przydatna m.in. w celu skorzystania z jakichś zniżek. Wydanie jej po raz pierwszy wraz z przyznaniem uprawnień do danego świadczenia nie oznacza, że w przypadku jej zniszczenia lub nawet zagubienia nie ma możliwości wydania jej ponownie. Przy czym, o ile po raz pierwszy organ wydaje ją z urzędu, to ponownie może ją wydać wyłącznie na wniosek.

Do zakresu działania ZUS należy m.in. wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty. Obowiązek ten nałożony na ZUS ustawodawca nakazał również stosować wobec osób uprawnionych do emerytur i rent wypłacanych przez ten organ w ramach zadań zleconych na mocy odrębnych przepisów. Stanowi o tym art. 68 ust. 1 pkt 2a i art. 68 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).

Podstawowe informacje

Legitymacja emeryta-rencisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej:

 • o wymiarach 53,98 mm × 85,60 mm,
   
 • z zaokrąglonymi narożnikami,
   
 • wykonanej z tworzywa sztucznego,
   
 • dwustronnie laminowanej (poziomej),
   
 • zawierającej elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Na stronie drugiej legitymacji, w prawym górnym rogu jest umieszczony skrót "LER" pisany alfabetem Braille'a.

Wzór legitymacji emeryta-rencisty jest określony w załączniku do rozporządzenia MPS w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.

Legitymacja jest wydawana przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS właściwą w sprawach wydawania decyzji dotyczących świadczeń wraz z decyzją o przyznaniu emerytury lub renty (§ 3 wymienionego rozporządzenia).

Jeśli chodzi o decyzję w sprawach świadczeń, to zasadniczo wydają ją i świadczenia te wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Tak wynika z art. 115 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, która we wskazanym przepisie szczegółowo reguluje kwestie jednostki organizacyjnej ZUS właściwej do wydania decyzji w sprawie świadczeń.

Ustawa emerytalna za emeryta uznaje osobę mającą ustalone prawo do emerytury, a za rencistę osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej. Prawo do tych świadczeń ustalane jest odpowiednią decyzją, która jest wydawana po spełnieniu przesłanek do danego świadczenia, o które wystąpiła osoba zainteresowana. Wraz z przekazywaną decyzją potwierdzającą uprawnienia do emerytury lub renty organ rentowy przekazuje legitymację emeryta-rencisty.

Omawiany dokument uprawnia do korzystania m.in. ze świadczeń zdrowotnych, jak również z ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Przy czym, legitymacja ważna jest z dowodem tożsamości, tj. np. dowodem osobistym, choć nie wynika to wprost z uregulowań zawartych we wskazanym rozporządzeniu, mimo określenia w jego § 7 w sposób szczegółowy, jakie informacje taka legitymacja zawiera (patrz ramka).

Tryb związany z wymianą legitymacji

Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

 • zmiany nazwiska, imienia, numeru PESEL, rodzaju świadczenia, numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty, a także
   
 • upływu terminu ważności,
   
 • uszkodzenia lub zniszczenia.

Nowa legitymacja może zostać natomiast wydana w sytuacji, gdy świadczeniobiorca ją utracił. Przy czym, w przypadku odzyskania utraconej legitymacji emeryt lub rencista zobowiązany jest zwrócić ją do organu rentowego.

Wymiany legitymacji oraz wydania nowej dokonuje się na wniosek emeryta, rencisty lub ich pełnomocnika, określonego w przepisach w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

Jeśli zdarzy się którakolwiek z opisanych sytuacji, osoba zainteresowana otrzymaniem legitymacji emeryta-rencisty lub jej pełnomocnik powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie tego dokumentu. Może wówczas wykorzystać specjalnie przygotowany w tym celu formularz ERL.


Druk ERL dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Gdyby z omawianym wnioskiem występował pełnomocnik emeryta lub rencisty, należy pamiętać, że powinien on dysponować odpowiednim w tym zakresie pełnomocnictwem. Dokument taki oraz potwierdzający tożsamość pełnomocnika będzie również niezbędny pełnomocnikowi, który w imieniu emeryta lub rencisty będzie miał odebrać wydaną przez organ legitymację.

Gdy zatem emeryt-rencista domaga się wydania legitymacji w związku z jej zniszczeniem albo uszkodzeniem, to powinien zniszczony lub uszkodzony egzemplarz legitymacji zwrócić organowi rentowemu. Natomiast gdy wniosek o wydanie legitymacji spowodowany jest zmianą danych osobowych, to wraz z takim wnioskiem organ rentowy wymaga przedłożenia dokumentu, który potwierdza zmianę takich danych.

Osoba, której prawo do emerytury lub renty ustało, zwraca legitymację do organu rentowego. W przypadku śmierci emeryta lub rencisty zwrotu legitymacji dokonuje członek rodziny zmarłego.

Legitymacja emeryta-rencisty zawiera następujące dane:

- numer legitymacji,
- imię emeryta lub rencisty,
- nazwisko emeryta lub rencisty,
- numer PESEL,
- rodzaj świadczenia,
- określenie terminu ważności legitymacji,
- informację wskazującą na warunki ważnego posługiwania się dokumentem,
- oznaczenie organu, który wydał legitymację, imię, nazwisko i podpis jego kierownika,
- miejsce i datę wystawienia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12.08.2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2018 r. poz. 976)

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.