emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
A A A

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących m.in. wieku, stosownego wymiaru stażu pracy, w tym uznawanej za pracę szczególną. Ponadto, pomimo iż po przyznaniu takiego świadczenia ubezpieczony może osiągać przychód z racji aktywności zawodowej, bez konsekwencji utraty prawa do emerytury, to jednym z warunków koniecznych do nabycia takiego prawa jest rozwiązanie stosunku pracy.

Przesłanki nabywania emerytury pomostowej

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik taki nabywa prawo do tej emerytury na tzw. ogólnych zasadach, po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat w przypadku kobiety i co najmniej 60 lat, gdy chodzi o mężczyznę. Jest to możliwe, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

 • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
   
 • ma okres składkowy i nieskładkowy (uwzględniony w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionego okresu składkowego) wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
   
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał (co najmniej przez 1 dzień) prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu:
   
  • art. 32-33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2009 r. lub
    
  • art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664), tj. prace wymienione w załączniku nr 1 i 2 do tej ustawy,
    
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał (co najmniej przez 1 dzień) prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w załącznikach - jak wyżej,
   
 • rozwiązał stosunek pracy.

Przy czym ustawa o emeryturach pomostowych gwarantuje również uzyskanie prawa do omawianej emerytury osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac, ale legitymuje się wymaganym okresem takiej pracy na 1 stycznia 2009 r. oraz spełnia pozostałe kryteria, od których uzależnione zostało prawo do emerytury pomostowej.

Szczegółowo omawiane kwestie reguluje art. 449 ustawy o emeryturach pomostowych. Natomiast o nabyciu prawa do emerytury na szczególnych zasadach oraz z tytułu wykonywania pracy górniczej stanowi odpowiednio art. 5-10, 11 wskazanej ustawy.

Rozwiązanie stosunku pracy

Emerytura pomostowa przysługuje tylko wtedy, gdy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy. Jeśli ubezpieczony zatrudniony jest u kilku pracodawców, musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy.

Dla przyznania prawa do emerytury pomostowej nie ma natomiast znaczenia, czy bezpośrednio przed:

 • zgłoszeniem wniosku o to świadczenie ubezpieczony był zatrudniony na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz
   
 • przejściem na emeryturę ubezpieczony był zatrudniony w ramach stosunku pracy.

Emerytura pomostowa przysługuje także wtedy, gdy bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku ubezpieczony prowadził np. działalność gospodarczą lub rolniczą albo w ogóle nie pracował.

Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia (art. 15 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych).

Natomiast gdy ubezpieczony jest aktywny zawodowo i pracę wykonuje w ramach stosunku pracy, to nabędzie prawo do emerytury pomostowej od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy lub ostatniego stosunku pracy, gdy pracuje na kilku etatach. Przyznanie prawa do emerytury pomostowej w zakresie, w jakim zostało uzależnione od rozwiązania stosunku pracy, wygląda mniej korzystnie niż w przypadku przyznania emerytury w oparciu o ustawę emerytalną, np. z tytułu pracy szczególnej (patrz tabela).

Jeżeli wniosek o emeryturę pomostową zostanie zgłoszony w miesiącach następujących po miesiącu spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do nabycia uprawnień lub zaprzestania pobierania świadczeń chorobowych, prawo do tej emerytury powstaje od 1. dnia miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek.

Rozwiązanie stosunku pracy a prawo i wypłata emerytur
Okoliczność Emerytura pomostowa Emerytura z FUS
Przesłanka
ustawowa
Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi spełniającemu szereg przesłanek, w tym w myśl art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych,dotyczącą rozwiązania stosunku pracy. W myśl art. 103a ustawy emerytalnej, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.
Skutek
nierozwiązania stosunku
pracy przez wnioskującego
o emeryturę
Odmowa prawa do emerytury pomostowej. Prawo do emerytury z FUS zostaje przyznane i jednocześnie zawieszone, co powoduje wstrzymanie wypłaty takiej emerytury do czasu rozwiązania umowy o pracę i zgłoszenia wniosku o podjęcie jej wypłaty wraz z dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy.
Moment
przyznania emerytury/
podjęcia
wypłaty emerytury,
po rozwiązaniu stosunku pracy
Jeśli ubezpieczony pracuje i spełnia pozostałe wymagane warunki, aby organ rentowy przyznał mu emeryturę pomostową, to uzyska prawo do niej od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy lub ostatniego stosunku pracy, jeśli pracuje na kilku etatach. Organ rentowy zacznie wypłacać emeryturę:
- od 1. dnia miesiąca, w którym ubezpieczony rozwiąże stosunek pracy - jeśli rozwiąże go przed ostatnim dniem miesiąca lub
- od 1. dnia następnego miesiąca po rozwiązaniu umowy o pracę, jeśli ubezpieczony rozwiąże stosunek pracy ostatniego dnia miesiąca,
jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosi wniosek o podjęcie wypłaty i dostarczy dokument, który potwierdzi, że zatrudnienie ustało.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.