emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Wypłata zawieszonego świadczenia dla zarobkującego emeryta po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

Pracownik przeszedł na wcześniejszą emeryturę w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach. Po jej uzyskaniu ponownie został zatrudniony w naszej firmie. Z uwagi na wysokość osiąganego wynagrodzenia jego emerytura jest wypłacana w zmniejszonej wysokości. Na początku września br. ukończył on 65 lat. Czy w związku z tym musi zgłosić wniosek o wypłatę emerytury w pełnej wysokości?

Nie, przy czym emerytura w pełnej wysokości będzie wypłacana od 1 października br.

Zgodnie z art. 104 ust. 7 i 8 ustawy emerytalnej, prawo m.in. do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Natomiast w sytuacji, gdy emeryt osiąga przychód w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, lecz nie wyższy niż 130% tej kwoty - świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Powyższe zasady obowiązują emerytów do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Wskazniki i stawki Kwoty przychodów wpływające na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl.

Osoby, które są uprawnione do wcześniejszej emerytury i z uwagi na wysokość uzyskiwanych zarobków pobierają to świadczenie w zmniejszonej wysokości bądź zostało ono zawieszone, nabywają prawo do wypłaty świadczenia w pełnej wysokości od miesiąca, w którym osiągną powszechny wiek emerytalny.

Przypominamy, że od 1 października br. powszechny wiek emerytalny zostanie obniżony i wyniesie co najmniej 60 lat - dla kobiety i co najmniej 65 lat - dla mężczyzny. Osoby, które przed tym dniem osiągnęły ten wiek, od 1 października br. mają prawo do emerytury w pełnej wysokości - bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu z pracy zarobkowej. ZUS "z urzędu" podejmie wypłatę emerytury w pełnej wysokości.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60