emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Staż pracy a wysokość emerytury pomostowej

Spełniłem warunki do otrzymania emerytury pomostowej. Byłem przekonany, że skoro do jej przyznania niezbędne jest udowodnienie określonego stażu pracy i stażu w warunkach szczególnych, to przy ustalaniu jej wysokości również ma to znaczenie. Z decyzji ZUS wynika, że do jej obliczenia przejęta została wysokość składek oraz dalsze trwanie życia. Czy rzeczywiście tak nalicza się emeryturę pomostową?

Staż pracy a wysokość emerytury pomostowej
rys. Staż pracy a wysokość emerytury pomostowej

TAK. Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic średniego trwania życia. Podstawę obliczenia emerytury ustala się w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383), zwanej ustawą emerytalną. Natomiast średnie dalsze trwanie życia przyjmuje się z tablic, o których mowa w art. 26 ustawy emerytalnej. Tak wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664).

Na podstawę obliczenia emerytury pomostowej składa się:

  • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz
     
  • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Przy czym, jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS.

Tablicę średniego dalszego trwania życia ogłasza corocznie Prezes GUS w Monitorze Polskim, w formie komunikatu. Tablica ta stanowi podstawę do obliczenia emerytur ustalanych na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje po udokumentowaniu odpowiedniego wymiaru okresu składkowego i nieskładkowego, w tym pracy "szczególnej". Z uwagi na te okoliczności ustawodawca zastosował gwarancję wysokości emerytury pomostowej na co najmniej minimalnym poziomie odpowiednim dla najniższej emerytury z FUS. Długość stażu pracy, o czym wspomina Czytelnik, nie wpływa zatem bezpośrednio na wysokość emerytury pomostowej, ale nie pozostaje całkowicie bez znaczenia.

Emerytura pomostowa = podstawa obliczenia emerytury
średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60