emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Czy osoba pobierająca emeryturę częściową może zarobkować bez ograniczeń?

Osoba urodzona w 1951 r. pobiera emeryturę częściową i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Czy jest zobowiązana do poinformowania ZUS o przychodach powodujących zmniejszenie lub zawieszenie emerytury?

Nie. Zgodnie z art. 26b ustawy emerytalnej, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego (ustalonego ze względu na datę urodzenia) mogą ubiegać się o przyznanie prawa do emerytury częściowej. Uprawnienia do tego świadczenia uzależnione są od ukończenia określonego wieku oraz po udokumentowaniu wymaganych okresów ubezpieczeniowych.

Prawo do emerytury częściowej nabywa kobieta, która osiągnęła wiek 62 lata oraz legitymuje się 35-letnim okresem składkowym i nieskładkowym (w przypadku mężczyzn wiek ten wynosi 65 lat, a staż pracy 40 lat). Uprawnienia do emerytury częściowej dla kobiet będą dotyczyły dopiero tych urodzonych po 31 grudnia 1958 r., ponieważ o to świadczenie nie mogą się ubiegać kobiety, dla których powszechny wiek emerytalny wynosi 62 lata lub jest niższy. Emerytura ta może natomiast być przyznana mężczyznom urodzonym po 31 grudnia 1948 r.

Ważne: W celu przyznania prawa do emerytury częściowej nie jest wymagane od ubezpieczonego rozwiązanie stosunku pracy.

Oznacza to, że każda osoba, która spełnia wyżej wskazane warunki, może nabyć prawo do emerytury częściowej, pobierać świadczenie i kontynuować zatrudnienie. Prawo do emerytury częściowej przysługuje do czasu przyznania emerytury z powszechnego wieku emerytalnego. Zamiana świadczeń może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu tego wieku oraz rozwiązaniu stosunku pracy (ZUS z urzędu nie zamienia tych świadczeń).

Kalkulatory Kalkulator wieku emerytalnego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Wysokość emerytury częściowej obliczana jest tak samo jak emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Podstawę jej obliczenia ustala się poprzez zsumowanie kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego i środków z subkonta. Następnie tak ustalona podstawa jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym ubezpieczony przechodzi na częściową emeryturę. Emerytura częściowa stanowi 50% kwoty obliczonej według tych zasad i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.

Zwracamy uwagę! Każda wypłata emerytury częściowej powoduje pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury przysługującej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że podstawa obliczenia emerytury będzie pomniejszona o kwotę pobranych emerytur częściowych w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomniejszenie to następuje, gdy emerytura częściowa pobierana była co najmniej przez 1 miesiąc w okresie, z którego ustala się na nowo podstawę.

Emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiąganych przychodów bez względu na ich wysokość i źródło. W trakcie jej pobierania emeryt nie musi się rozliczać z wysokości osiąganych przychodów. Wypłata emerytury częściowej może też zostać zawieszona na wniosek emeryta.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60