emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016

Wniosek o emeryturę za męża może złożyć żona

Mój mąż od pewnego czasu zbierał dokumentację niezbędną do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę. Parę dni temu musiał pilnie wyjechać w sprawach rodzinnych. Jego nieobecność w domu przedłuży się jeszcze przynajmniej o miesiąc. Okazało się, że o ile zebrał wszystkie dokumenty, to na formularzu wniosku nie złożył wymaganego podpisu. Złożenie wniosku po jego powrocie może spowodować, że straci on prawo do emerytury co najmniej za jeden miesiąc. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Wniosek o emeryturę za męża może złożyć żona
rys. Wniosek o emeryturę za męża może złożyć żona

Czytelniczka jak najszybciej powinna uzyskać od męża pełnomocnictwo do złożenia w organie rentowym w jego imieniu wniosku o emeryturę. Wówczas jako pełnomocnik męża będzie ona mogła podpisać wniosek o emeryturę przysługującą mężowi.

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynane jest:

  • na podstawie wniosku zainteresowanego, pełnomocnika lub osoby upoważnionej przez zainteresowanego albo
     
  • z urzędu przez organ rentowy.

Tak wskazuje § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412).

W sytuacji opisanej przez Czytelniczkę dopuszcza się wszczęcie postępowania wyłącznie na wniosek wymienionych wcześniej osób. Ważną okolicznością dla ustalenia prawa do świadczenia oraz podjęcia jego wypłaty jest wówczas moment wystąpienia z takim wnioskiem. Świadczenia wypłaca się bowiem poczynając od dnia powstania do nich prawa, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Tak stanowi art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).

Po uzyskaniu od męża odpowiedniego pełnomocnictwa Czytelniczka powinna podpisać przygotowany wniosek o emeryturę dla męża i złożyć go wraz z pełnomocnictwem oraz innymi dokumentami z przebiegu ubezpieczenia męża w ZUS. Podczas wizyty w organie rentowym Czytelniczka powinna mieć przy sobie swój dowód osobisty. W oparciu o ten dokument pracownik ZUS potwierdzi jej tożsamość.

Co ważne, jak wynika z pkt 4 informacji umieszczonej na formularzu wniosku o emeryturę ZUS Rp-1E, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Przykładowo sporządzone pełnomocnictwo w sprawie złożenia wniosku o emeryturę przez inną osobę niż zainteresowany

Jacek Styczyński 
ul. Spokojna 10
61-680 Poznań

Poznań, dnia 30 maja 2016 r.

Pełnomocnictwo

Upoważniam żonę Karolinę Styczyńską, legitymującą się dowodem osobistym AAA 861111, zamieszkałą w Poznaniu przy ul. Spokojnej 10, do złożenia w organie rentowym w moim imieniu wniosku o emeryturę.

Jacek Styczyński

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60