emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016

Świadczenie emerytalne dla osoby legitymującej się pracą w szczególnych warunkach

Zatrudniamy pracownika urodzonego w 1959 r., który do końca 1998 r. legitymował się stażem pracy wynoszącym 24 lata i 4 m-ce, w tym 16 lat w szczególnych warunkach. Czy obecnie przepracowanie przynajmniej jednego miesiąca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze umożliwi mu przejście na wcześniejszą emeryturę? Jeżeli nie, to jakie warunki musi spełnić do uzyskania emerytury pomostowej?

Pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, nie przysługuje prawo do emerytury w obniżonym wieku ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach. Zgodnie bowiem z art. 184 ustawy emerytalnej, emerytura ta przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

 • na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodnią okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat, w tym wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
   
 • osiągną wymagany obniżony wiek emerytalny, zróżnicowany w zależności od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
   
 • nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Ponieważ pracownik nie posiada wymaganych 25 lat składkowych i nieskładkowych, które powinien mieć przepracowane do 31 grudnia 1998 r. nie może ubiegać się o emeryturę w obniżonym wieku.

Z kolei warunki nabywania prawa do emerytury pomostowej określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.). Na to świadczenie może przejść pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 r., który spełnia łącznie następujące warunki:

 • ukończył wiek co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn,
   
 • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
   
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego... (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.) lub w nowych wykazach prac (stanowiących załączniki do ustawy pomostowej),
   
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
   
 • rozwiązał stosunek pracy.

Z przedstawionych warunków niezbędnych do nabycia prawa do emerytury pomostowej wynika, że pracownik nie spełnia tylko jednego dotyczącego wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. (zakładając, że w przyszłości rozwiąże stosunek pracy). Zatem, w sytuacji, gdyby przepracował jeszcze jakikolwiek okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, to mógłby ubiegać się w ZUS o emeryturę pomostową po ukończeniu 60 lat.

Zwracamy uwagę! Emeryturę pomostową może uzyskać również osoba, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach prac, jeżeli spełniła wyżej określone warunki oraz dodatkowo udowodni, na dzień 1 stycznia 2009 r., że miała okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac (udowodnione świadectwami sporządzonymi według nowych wzorów).

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60