emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016

Przeliczenie emerytury z tytułu pracy w niepełnym wymiarze

Od marca 2014 r., tj. po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, pobieram emeryturę i jednocześnie jestem zatrudniona na 1/2 etatu. Słyszałam, że przeliczenie wysokości pobieranej emerytury z tytułu dodatkowego zatrudnienia może nastąpić tylko, jeśli zatrudnienie wykonywane jest w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy to prawda?

NIE. Przy przeliczeniu emerytury z tytułu przepracowanego w trakcie pobierania świadczenia zatrudnienia nie ma znaczenia wymiar, w jakim była świadczona praca. Zarówno wysokość emerytury obliczonej na starych, jak i na nowych zasadach może ulec w omawianym przypadku ponownemu ustaleniu.

Z treści pytania wynika, że przyznana Czytelniczce emerytura powszechna została jej obliczona na nowych tzw. zreformowanych zasadach. Świadczenie takie jest przeliczane według reguł określonych w art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Emeryturę taką powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Przy czym podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do kolejnych wniosków o ustalenie emerytury w nowej wysokości. W celu ponownego ustalenia wysokości emerytury ubezpieczony musi zgłosić odpowiedni wniosek, przy czym nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego, a jeżeli ubezpieczenie ustanie w trakcie roku kalendarzowego - po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Składając wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury Czytelniczka może wykorzystać przygotowany w tym celu formularz ZUS-ER-WPS-02.

Ponieważ organ rentowy wypłaca przyznane lub podwyższone świadczenia poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do niego lub do jego podwyższenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, Czytelniczka powinna wystąpić o przeliczenie pobieranej emerytury jeszcze w tym miesiącu, co zagwarantuje jej przeliczenie poczynając od 1 kwietnia 2016 r. (art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej).

Przykładowo wypełniona część formularza ZUS-ER-WPS-02

ZUS-ER-WPS-02

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60