emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016

Zasady uwzględniania składek emerytalnych w podstawie obliczenia nowej emerytury

Wniosek o emeryturę powszechną złożyłem w grudniu 2015 r. Ponieważ kontynuowałem zatrudnienie, ZUS przyznał mi emeryturę i jednocześnie ją zawiesił. Z dniem 28 stycznia 2016 r. rozwiązałem z pracodawcą umowę o pracę, a w dniu następnym dostarczyłem do ZUS świadectwo pracy. W oparciu o ten dokument ZUS uruchomił wypłatę przyznanej mi emerytury poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. Z decyzji wynika, że do wysokości emerytury zostały uwzględnione składki emerytalne zewidencjonowane do miesiąca poprzedzającego wypłatę emerytury. Nadmienię, że wynagrodzenie otrzymywałem zawsze na koniec każdego miesiąca. Jakie w związku z tym składki zostały wzięte pod uwagę do naliczenia emerytury?

Składki emerytalne w podstawie obliczenia nowej emerytury
rys. Składki emerytalne w podstawie obliczenia nowej emerytury

Na wysokość nowej emerytury w zdecydowanej mierze ma wpływ wartość zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne.

Emerytura obliczana według zreformowanych zasad stanowi bowiem równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jednak jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury powszechnej stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął indywidualny powszechny wiek emerytalny. Tak wynika z art. 26 ust. 1, 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Podstawę obliczenia emerytury stanowi:

  • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
     
  • zwaloryzowany kapitał początkowy oraz
     
  • kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przy czym kwot zewidencjonowanych na subkoncie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 184 ustawy emerytalnej (tj. przysługującej w obniżonym wieku z tytułu pracy "szczególnej") oraz przy ustalaniu wysokości emerytury zgodnie z art. 183 tej ustawy, a więc według mieszanych zasad.

Jeżeli organ rentowy uruchomił Czytelnikowi wypłatę emerytury począwszy od 1 stycznia 2016 r., to do ustalenia jej wysokości przyjął składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na prowadzonym dla niego koncie do końca grudnia 2015 r., jako miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługiwała wypłata emerytury. Były to zapewne składki należne od wynagrodzeń wypłaconych Czytelnikowi do końca listopada 2015 r. Pracodawca opłaca bowiem składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi za dany miesiąc nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca. Skoro wynagrodzenie ze stosunku pracy za dany miesiąc Czytelnik otrzymywał zawsze na koniec każdego miesiąca, a jego zatrudnienie ustało w styczniu 2016 r., to aby do wysokości wypłacanej emerytury zostały uwzględnione wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne (należne od wynagrodzeń za grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r.), w marcu 2016 r. powinien on wystąpić do ZUS o przeliczenie pobieranej emerytury.

Przykładowy schemat zewidencjonowania składek emerytalnych i ich uwzględnienia przy obliczeniu emerytury, przy założeniu, że wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia za dany miesiąc było wypłacane na koniec tego miesiąca
Okres, za który wypłacane było wynagrodzenie
z tytułu zatrudnienia
Miesiąc zewidencjonowania składek na ubezpieczenie emerytalne na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS Miesiąc przyznania
i podjęcia wypłaty emerytury
Okres/miesiąc, za który składki na ubezpieczenie emerytalne zostały:
uwzględnione przy obliczeniu emerytury nieuwzględnione przy obliczeniu emerytury

od stycznia 2014 r.
do stycznia 2016 r.

luty 2014 r. - składka od wynagrodzenia otrzymanego
w styczniu 2014 r.

(...)

grudzień 2015 r. - składka od wynagrodzenia otrzymanego
w listopadzie 2015 r.

styczeń 2016 r. - składka od wynagrodzenia otrzymanego
w grudniu 2015 r.

luty 2016 r. - składka od wynagrodzenia otrzymanego
w styczniu 2016 r.

styczeń 2016 r.

od stycznia 2014 r.
do listopada 2015 r.

od grudnia 2015 r.
do stycznia 2016 r.

luty 2016 r.

od stycznia 2014 r.
do grudnia 2015 r.

za styczeń 2016 r.

marzec 2016 r.

od stycznia 2014 r.
do stycznia 2016 r.

-

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60