emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015

Przeliczenie wysokości emerytury z tytułu wykonywania zatrudnienia po przyznaniu świadczenia

Naszej pracownicy w 2014 r. ZUS przyznał prawo do emerytury mieszanej. Kwota emerytury została ustalona w wysokości, odpowiednio 20% obliczone według "starych" zasad i 80% według nowych zasad. W chwili obecnej ponownie podjęła ona pracę. W jaki sposób zostanie podwyższona emerytura z tytułu tego zatrudnienia? Kiedy należy zgłosić wniosek?

Przeliczenie wysokości emerytury
rys. Przeliczenie wysokości emerytury

Przepisy ustawy emerytalnej przewidują możliwość ponownego obliczenia wysokości emerytury ustalonej według nowych zasad na warunkach określonych w art. 108 ustawy emerytalnej. Osobom, którym przyznano prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym lub emerytury wcześniejszej i które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po przyznaniu emerytury, wysokość świadczenia ulega przeliczeniu na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

  Przykład  

W styczniu 2014 r. ZUS przyznał prawo do emerytury kobiecie, która ukończyła powszechny wiek emerytalny. Zainteresowana w marcu 2014 r. ponownie podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, które nadal kontynuuje. W marcu 2015 r. zgłosiła wniosek o ponowne obliczenie emerytury. ZUS dokonał przeliczenia wysokości emerytury w trybie art. 108 ustawy emerytalnej, tj. po upływie roku kalendarzowego.


Warunek ustania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wymagany do ponownego ustalenia wysokości emerytury, uznaje się za spełniony wówczas, gdy w dniu zgłoszenia wniosku wnioskodawca nie pozostawał w tych ubezpieczeniach.

  Przykład  

W marcu 2015 r. ZUS przyznał prawo do emerytury mężczyźnie, który ukończył powszechny wiek emerytalny.

Od 1 maja do 31 lipca 2015 r. zainteresowany wykonywał zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej na ten okres. Od 1 sierpnia do 30 listopada 2015 r. zawarł kolejną umowę zlecenia. Umowy te stanowią dla emeryta tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

W dniu 1 września 2015 r. emeryt zgłosił wniosek o ponowne obliczenie wysokości emerytury poprzez doliczenie okresu ubezpieczenia (opłacania składek) z pierwszej umowy. ZUS odmówił ponownego przeliczenia emerytury z uwagi na to, że w dniu zgłoszenia wniosku zainteresowany pozostawał w ubezpieczeniu. Przeliczenie może nastąpić nie wcześniej niż w grudniu 2015 r.


Ponowne ustalenie wysokości emerytury, w myśl zasad określonych w art. 108 ustawy emerytalnej, polega na powiększeniu emerytury o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury, z uwzględnieniem waloryzacji składek, przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zewidencjonowanych od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy do miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Wyżej opisane zasady podwyższania stosuje się do emerytur obliczonych według nowych zasad lub według mieszanego sposobu.

Ważne: Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych w dotychczasowej wysokości okresów składkowych i nieskładkowych przypadających przed przyznaniem emerytury można zgłosić w dowolnym czasie.

W sytuacji, gdy osoba zainteresowana będzie ubiegała się o uwzględnienie okresów przebytych przed dniem 1 stycznia 1999 r., wówczas okresy te będą miały wpływ na wysokość obliczonego kapitału początkowego, a tym samym na wysokość emerytury obliczonej według nowych zasad oraz emerytury obliczonej według mieszanego sposobu. Natomiast okresy przebyte po 31 grudnia 1998 r., a przed przyznaniem emerytury, będą miały bezpośredni wpływ na wysokość emerytury obliczonej według nowych zasad.

www.EmeryturyiRenty.pl - Emerytury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60