emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015

Przeliczenie świadczenia przedemerytalnego

Już prawie rok pobieram świadczenie przedemerytalne. Od początku listopada ubiegłego roku podjąłem dodatkowe zatrudnienie na 1/2 etatu. Pracujący ze mną emeryci i renciści twierdzą, że po zakończeniu każdego kwartału przeliczają pobierane świadczenia. Czy ja również mogę przeliczyć świadczenie przedemerytalne?

NIE. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje po spełnieniu szeregu warunków. Jednym z nich jest udokumentowanie odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury. Za taki uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Po spełnieniu przez osobę zainteresowaną określonych przez ustawodawcę warunków organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania takiej osoby wydaje decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego oraz je wypłaca. Jest ono wypłacane w terminie płatności wskazanym w decyzji ZUS, co do zasady za miesiące kalendarzowe. Kwestie te reguluje art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Skoro prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione zostało m.in. od posiadania stosownego okresu składkowego i nieskładkowego, logicznym może się wydawać, iż również przy ustalaniu jego wysokości znaczenie odgrywa ogólny wymiar okresu ubezpieczenia. Tak jednak nie jest. Kwota świadczenia przedemerytalnego w zasadzie dla wszystkich osób wynosi tyle samo, a mianowicie 1.027,39 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 marca 2015 r. Ustawodawca określił, iż wymieniona wartość kwotowa podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Tak stanowi art. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.


Waloryzacja świadczenia przedemerytalnego jest jedyną możliwością podwyższenia jego wysokości.


Pobierający świadczenie przedemerytalne nie mogą liczyć na jego przeliczenie, tak jak emeryci i renciści kontynuujący ubezpieczenia emerytalne i rentowe po nabyciu uprawnień do świadczeń.

Warto przypomnieć, że osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek powiadomić niezwłocznie organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. Obowiązek taki spoczywa również na pracodawcy, zleceniodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60