emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (772) z dnia 10.06.2012

Zatrudnienie osoby przebywającej na świadczeniu przedemerytalnym

Zatrudniam kilkunastu pracowników, za których opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Od lipca br. do pracy na etat przyjmę osobę, która pobiera świadczenie przedemerytalne. Do jakich ubezpieczeń mam ją zgłosić i jakie składki będę musiał za nią opłacać?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w każdym przypadku powoduje obowiązek wszystkich ubezpieczeń w ZUS. Pracodawca opłaca za osobę przebywającą na świadczeniu przedemerytalnym składki ubezpieczeniowe na zasadach i w sposób przewidziany dla pracowników. Bez znaczenia jest tutaj fakt, że przebywa ona na wskazanym świadczeniu.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk (tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenia te są dla pracownika obowiązkowe od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Takie uregulowanie wynika z:

  • art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS dokonuje pracodawca na formularzu ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X - gdzie piąty znak tego kodu informuje o ustalonym prawie do emerytury (bądź renty), zaś szósty znak kodu tytułu ubezpieczenia oznacza stopień niepełnosprawności osoby ubezpieczonej (albo jego brak).

Zatem w przypadku opisanym w pytaniu, jako piąty znak kodu tytułu ubezpieczenia pracodawca wpisze cyfrę "0", czyli informację o tym, że ubezpieczonym jest osoba niemająca ustalonego prawa do emerytury lub renty. Osoby mającej prawo do świadczenia przedemerytalnego nie traktuje się bowiem tak samo, jak osoby posiadającej ustalone prawo do emerytury. Ponadto, jeśli pracownik nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności (bądź nie poinformował o nim pracodawcy), to w szóstym znaku kodu tytułu ubezpieczenia należy wpisać też cyfrę "0".

Pracodawca sporządza i przekazuje do ZUS za pracownika za każdy miesiąc dokumenty rozliczeniowe (tj. miesięczny raport ZUS RCA oraz deklarację rozliczeniową ZUS DRA). W dokumentach tych uwzględnia należne składki ubezpieczeniowe od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika oskładkowanych wypłat od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dokumenty te dotyczą.
 

Uwaga!

Przebywanie na świadczeniu przedemerytalnym pozostaje bez wpływu na zakres ubezpieczeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

 

www.EmeryturyiRenty.pl - Świadczenia przedemerytalne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60